Questions
# Question Approval
1 Valtion rooli ja julkisen sektorin koko
1.1 Puoluetuet tulee lakkauttaa Approval 80%
1.2 Yle-vero vapaaehtoiseksi Approval 100%
1.3 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitus valtion budjetista tulee lopettaa Approval 100%
1.4 Maataloustuet tulee lakkauttaa Approval 80%
1.5 Lapsilisät pois hyvätuloisilta Approval 50%
1.6 Lapsilisät veronalaisiksi Approval 33%
1.7 Solidium tulee lakkauttaa Approval 100%
1.8 Yritystuet tulee lakkauttaa Approval 100%
1.9 Suuria eläkkeitä tulee leikata Approval 100%
1.10 Team Finland tulee lakkauttaa Approval 100%
1.11 TE-toimistot tulee lakkauttaa Approval 100%
1.12 Poliittisten nuorisojärjestöjen tuet tulee lakkauttaa Approval 100%
1.13 Tuulivoiman syöttötariffista tulee luopua Approval 100%
1.14 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovapaus tulee poistaa Approval 100%
1.15 Oman asunnon myyntivoiton verovapaus tulee poistaa Approval 100%
2 Elinkeinonvapaus
2.1 Omistamisen edellytyksenä ei saa olla pätevyys tehdä yrityksessä tehtävää työtä Approval 100%
2.2 Ravintoloiden aukioloajat tulee vapauttaa Approval 100%
2.3 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Approval 100%
2.4 Apteekkien paikka- ja määräsääntely tulee lopettaa Approval 100%
2.5 Alkon monopoli tulee lakkauttaa Approval 100%
2.6 Rahapelimonopolit tulee lakkauttaa Approval 100%
2.7 Raideliikenne tulee vapauttaa kilpailulle Approval 100%
2.8 Sähkönsiirtoverkkojen lakisääteinen monopoli tulee purkaa Approval 100%
2.9 Taksiluvista ja ammattiajoluvista tulee luopua Approval 100%
2.10 Anniskeluluvista ja -passeista tulee luopua Approval 100%
2.11 Rahankeräysluvista tulee luopua Approval 100%
2.12 Tietoturvakortista ja hygieniapassista tulee luopua Approval 100%
3 Yksilönvapaus
3.1 Eutanasia tulee sallia Approval 100%
3.2 Viranomaisilla ei ole oikeutta urkkia yksityishenkilöiden viestintää ilman oikeuden päätöstä Approval 100%
3.3 Jumalanpilkkapykälä tulee poistaa Approval 100%
3.4 Alkoholin mainonta tulee vapauttaa Approval 100%
3.5 Matkustajatuonnin valvonta ja rajoittaminen tulee lopettaa Approval 100%
3.6 Minkään päihteen käytöstä ei tule määrätä rangaistusta Approval 100%
3.7 Internetin sensurointi tulee lopettaa Approval 100%
4 Tasa-arvo
4.1 Laista tulee poistaa viittaukset sukupuoleen, lain tulee olla kaikille sama Approval 100%
4.2 Sukupuolen juridinen muuttamisen ei tule vaatia muuta kuin ilmoituksen maistraattiin Approval 50%
4.3 Sosiaaliturvatunnuksesta ei pidä ilmetä henkilön sukupuolta Approval 100%
4.4 Uskonnollisten yhteisöjen lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Approval 100%
4.5 Sukupuolen määrittelyn ei tule olla pakollista, ei ole pakko identifioitua mieheksi tai naiseksi Approval 100%
4.6 Myös poikalasten ympärileikkaus tulee kriminalisoida Approval 100%
4.7 Sukupuolen vaihtamiseksi ei tule vaatia sterilisaatiota Approval 100%
5 Päihteet
5.1 Alkoholin verotusta tulee laskea Approval 100%
5.2 Alkoholin myyntiaikarajoituksista tulee luopua Approval 100%
5.3 Huumeiden käyttö tulee dekriminalisoida Approval 100%
5.4 Esteet kaikkien huumausaineiden tutkimiseksi lääkekäytössä tulee poistaa Approval 100%
5.5 Pussinuuskan käyttö ja myynti tulee vapauttaa Approval 100%
6 Työmarkkinat
6.1 Työehtosopimusten yleissitovuudesta tulee luopua Approval 100%
7 Sosiaaliturva
7.1 Sosiaaliturvan tulee olla yhtäläinen sekä palkkatyöläisille, yrittäjille että opiskelijoille Approval 100%
7.2 Karenssiajat tulee poistaa Approval 75%
7.3 Työttömyysturvan suojaosaa tulee kasvattaa Approval 100%
7.4 Sosiaaliturva tulee hoitaa perustulolla Approval 50%
7.5 Sosiaaliturva tulee hoitaa perustilillä Approval 33%
7.6 Sosiaaliturva tulee hoitaa parantamalla nykyjärjestelmää Approval 33%
7.7 Julkisen eläkejärjestelmän tulee taata ainoastaan perustoimeentulo Approval 100%
8 Verotus
8.1 Asuntolainojen korkovähennys tulee poistaa Approval 100%
8.2 Kotitalousvähennys tulee poistaa Approval 100%
8.3 Työn ja yrittämisen verotusta tulee keventää Approval 100%
8.4 Yritysten tulosta tulee verottaa vasta, kun sitä nostetaan yrityksestä pois Approval 100%
8.5 Kokonaisveroastetta tulee laskea karsimalla julkisia menoja Approval 100%
8.6 Kaikkien lakisääteisten maksujen tulee näkyä palkkakuitissa Approval 100%
8.7 Pienten tulojen tulee olla verovapaita, ylimenevää tuloa tulee verottaa tasaprosentilla Approval 67%
8.8 Palkka- ja pääomatuloja tulee verottaa saman verran Approval 100%
8.9 Kunnilla tulee olla oikeus päättää kiinteistöveron suuruudesta Approval 50%
8.10 Auton hankkimisen ja omistamisen verotuksesta tulee siirtyä autoilun aiheuttamien haittojen verotukseen Approval 100%
8.11 Yhteisövero tulee poistaa Approval 100%
8.12 Varainsiirtovero tulee poistaa Approval 100%
8.13 Vuokratulojen pääomavero tulee poistaa Approval 0%
9 Maahanmuutto
9.1 Kaikille itsensä elättämään pystyville tulee myöntää oleskelulupa Approval 100%
9.2 Kaikilla maassa jo olevilla tulee olla oikeus tehdä töitä Approval 100%
9.3 Yliopistoista valmistuville tulee myöntää 3kk oleskelulupa työpaikan etsimiseen Approval 100%
9.4 Jos turvapaikkaa hakeva kykenee elättämään itsensä, hänen oleskelulupansa pysyy voimassa vaikka turvapaikkapäätös olisikin kielteinen Approval 100%
9.5 Turvapaikkahakemusten käsittelyä tulee nopeuttaa riittävällä resurssoinnilla Approval 50%
9.6 Maahanmuuttaja voi tuoda perheensä maahan, jos pystyy elättämään heidät Approval 100%
10 Maatalous
10.1 Kansallisia maataloustukia tulee karsia Approval 100%
10.2 Elintarvikkeisiin liittyvät tuontitullit tulee poistaa Approval 100%
10.3 Luomutuotantoa ei tule subventoida erikseen Approval 100%
10.4 Pohjoisten tilojen tulee tulla toimeen samoilla tuilla kuin eteläistenkin Approval 100%
11 Ulkopolitiikka
11.1 Suomen tulee hakea NATO:n jäsenyyttä Approval 50%
11.2 Varusmiesten määrää tulee vähentää Approval 100%
11.3 Totaalikieltäytyjiä ei tule rangaista Approval 100%
11.4 Varusmiepalveluksessa tulee ottaa käyttöön Norjan malli (kutsunnat kaikille, vapaaehtoisista sopivimmat valitaan palvelukseen) Approval 60%
11.5 Varusmiesten päivärahaa tulee korottaa Approval 100%
12 Avoimuus
12.1 Julkisten hankintojen on oltava avoimia kaikille yrityksille Approval 100%
12.2 Suurten yleishyödyllisten yhdistysten verovapauden edellytyksenä tulee olla kirjanpidon avoimuus Approval 100%
12.3 Julkisen sektorin omistamiin yrityksiin on sovellettava samoja avoimuusvaatimuksia kuin muihin julkisiin toimijoihin Approval 100%
12.4 Valiokuntien kokoukset tulee lähettää reaaliaikaisesti internettiin Approval 33%
13 Energia
13.1 Valtion ei pidä tukea eikä rangaista yksittäisiä energiantuottotapoja Approval 75%
13.2 Energian verotuksen sijaan tulee verottaa ulkoishaittoja Approval 75%
13.3 Tuotantolaitoksilla tulee olla riittävät vakuutukset mahdollisten ympäristövahinkojen korvaamiseksi Approval 100%
14 Tekijänoikeudet ja patentit
14.1 Tekijänoikeuksien suoja-aikaa tulee lyhentää Approval 100%
14.2 Tekijänoikeusrikkeiden tuomioita tulee lieventää Approval 100%
15 Koulutus
15.1 Yksityiskoulujen perustaminen tulee sallia Approval 100%
15.2 Lahjakkaille, mutta vähäosaisille oppilaille tulee kehittää stipendijärjestelmä Approval 100%
15.3 Uskonnonopetus tulee korvata uskontohistorialla Approval 100%
15.4 Uskonnon opetus tulee lakkauttaa nykymuodossaan ja yhdistää se osaksi muita oppiaineita Approval 100%
15.5 Ruotsin kielen pakollisuudesta tulee luopua Approval 100%
15.6 Toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta tulee luopua Approval 100%
15.7 Virkamiesruotsin pakollisuus tulee olla kunkin kunnan päätettävissä Approval 100%
15.8 Matematiika opetukseen tulee panostaa enemmän Approval 50%
15.9 Tutkimusta ja opetusta ei tule eriyttää omiksi yksiköikseen Approval 50%
15.10 Yliopistojen tulee vastaanottaa opiskelijoita kahdesti vuodessa Approval 0%
15.11 Yläasteiden tulee tarjota taloustieteen perusteiden opetusta Approval 67%
16 Tiede
16.1 Hallitukseen tulee lisätä tiedeministeri poliittisen tiedeinstituutin johtoon Approval 33%
16.2 Turkimusrahoitusta tulee siirtää strategisesta tutkimuksesta perustutkimukseen Approval 0%
16.3 Yliopistojen rahoituksen tulisi perustua valmistuneiden määrän sijaan valmistuneiden työllistymisasteeseen Approval 0%
16.4 Julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten tulee olla vapaasti saatavilla Approval 100%
17 Liikenne
17.1 Ajokortin ikäraja tulee laskea 16 vuoteen Approval 25%
17.2 Vanhojen, tehorajoitettujen autojen rekisteröinti mopoautoiksi sallittava Approval 67%
Created by jln Last edit: