Questions
# Question Approval
13 Energia
13.1 Valtion ei pidä tukea eikä rangaista yksittäisiä energiantuottotapoja Approval 75%
13.2 Energian verotuksen sijaan tulee verottaa ulkoishaittoja Approval 75%
13.3 Tuotantolaitoksilla tulee olla riittävät vakuutukset mahdollisten ympäristövahinkojen korvaamiseksi Approval 100%
Created by jln Last edit: