26, tällä hetkellä työskentelen kaupassa, jussi.laakso@gmail.com, naimaton, kannatan klassista liberalismia
Liberaalipuolue
# Question Laakso
1 Valtion rooli ja julkisen sektorin koko
1.1 Puoluetuet tulee lakkauttaa Yes
1.2 Yle-vero vapaaehtoiseksi
  Vapaaehtoinen vero on jo terminä oxymorooni. Ennemminkin YLE:n toiminnot minimiin eli vain viranomaistiedotteet ja vastaavat ja sen jälkeen rahoitus normaalista valtion budjetista. Yksityiset kanavat hoitaa kyllä muun ohjelmatarjonnan.
1.3 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitus valtion budjetista tulee lopettaa Yes
1.4 Maataloustuet tulee lakkauttaa Yes
1.5 Lapsilisät pois hyvätuloisilta
1.6 Lapsilisät veronalaisiksi No
  Hölmöläisten peitonjatkamista.
1.7 Solidium tulee lakkauttaa Yes
  Solidium on sosialismia.
1.8 Yritystuet tulee lakkauttaa Yes
1.9 Suuria eläkkeitä tulee leikata Yes
1.10 Team Finland tulee lakkauttaa Yes
1.11 TE-toimistot tulee lakkauttaa Yes
1.12 Poliittisten nuorisojärjestöjen tuet tulee lakkauttaa Yes
1.13 Tuulivoiman syöttötariffista tulee luopua Yes
1.14 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovapaus tulee poistaa Yes
1.15 Oman asunnon myyntivoiton verovapaus tulee poistaa Yes
2 Elinkeinonvapaus
2.1 Omistamisen edellytyksenä ei saa olla pätevyys tehdä yrityksessä tehtävää työtä Yes
2.2 Ravintoloiden aukioloajat tulee vapauttaa Yes
2.3 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Yes
2.4 Apteekkien paikka- ja määräsääntely tulee lopettaa Yes
2.5 Alkon monopoli tulee lakkauttaa Yes
2.6 Rahapelimonopolit tulee lakkauttaa Yes
2.7 Raideliikenne tulee vapauttaa kilpailulle Yes
2.8 Sähkönsiirtoverkkojen lakisääteinen monopoli tulee purkaa Yes
2.9 Taksiluvista ja ammattiajoluvista tulee luopua Yes
2.10 Anniskeluluvista ja -passeista tulee luopua Yes
2.11 Rahankeräysluvista tulee luopua Yes
2.12 Tietoturvakortista ja hygieniapassista tulee luopua
3 Yksilönvapaus
3.1 Eutanasia tulee sallia Yes
3.2 Viranomaisilla ei ole oikeutta urkkia yksityishenkilöiden viestintää ilman oikeuden päätöstä Yes
3.3 Jumalanpilkkapykälä tulee poistaa Yes
3.4 Alkoholin mainonta tulee vapauttaa Yes
3.5 Matkustajatuonnin valvonta ja rajoittaminen tulee lopettaa Yes
3.6 Minkään päihteen käytöstä ei tule määrätä rangaistusta
3.7 Internetin sensurointi tulee lopettaa Yes
4 Tasa-arvo
4.1 Laista tulee poistaa viittaukset sukupuoleen, lain tulee olla kaikille sama Yes
4.2 Sukupuolen juridinen muuttamisen ei tule vaatia muuta kuin ilmoituksen maistraattiin No
  Mitään juridista sukupuolta ei pitäis ollenkaan määrittää joten ei sitä silloin tarvii muuttaakkaan.
4.3 Sosiaaliturvatunnuksesta ei pidä ilmetä henkilön sukupuolta Yes
4.4 Uskonnollisten yhteisöjen lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Yes
  Kaikki uskonnot on pitkälti huuhaata.
4.5 Sukupuolen määrittelyn ei tule olla pakollista, ei ole pakko identifioitua mieheksi tai naiseksi Yes
4.6 Myös poikalasten ympärileikkaus tulee kriminalisoida Yes
4.7 Sukupuolen vaihtamiseksi ei tule vaatia sterilisaatiota Yes
5 Päihteet
5.1 Alkoholin verotusta tulee laskea Yes
5.2 Alkoholin myyntiaikarajoituksista tulee luopua Yes
5.3 Huumeiden käyttö tulee dekriminalisoida
5.4 Esteet kaikkien huumausaineiden tutkimiseksi lääkekäytössä tulee poistaa Yes
5.5 Pussinuuskan käyttö ja myynti tulee vapauttaa Yes
6 Työmarkkinat
6.1 Työehtosopimusten yleissitovuudesta tulee luopua Yes
7 Sosiaaliturva
7.1 Sosiaaliturvan tulee olla yhtäläinen sekä palkkatyöläisille, yrittäjille että opiskelijoille Yes
7.2 Karenssiajat tulee poistaa Yes
7.3 Työttömyysturvan suojaosaa tulee kasvattaa Yes
7.4 Sosiaaliturva tulee hoitaa perustulolla Yes
  Negatiivinen tulovero.
7.5 Sosiaaliturva tulee hoitaa perustilillä No
  En edellenkään ymmärrä tuollaisen tilin etuja negatiiviseen tuloveroon nähden , eikä kukaan ole vieläkään pystynyt selittämään pois sitä valtavaa kannustinloukkua jonka tämä aiheuttaisi pitkäaikaistyöttömille kun kerran mitä kauemmin on ollut ilman työtä, sen vähemmän sitä kannattais ottaa vastaan.
7.6 Sosiaaliturva tulee hoitaa parantamalla nykyjärjestelmää No
7.7 Julkisen eläkejärjestelmän tulee taata ainoastaan perustoimeentulo Yes
8 Verotus
8.1 Asuntolainojen korkovähennys tulee poistaa Yes
8.2 Kotitalousvähennys tulee poistaa Yes
8.3 Työn ja yrittämisen verotusta tulee keventää Yes
8.4 Yritysten tulosta tulee verottaa vasta, kun sitä nostetaan yrityksestä pois Yes
8.5 Kokonaisveroastetta tulee laskea karsimalla julkisia menoja Yes
8.6 Kaikkien lakisääteisten maksujen tulee näkyä palkkakuitissa Yes
8.7 Pienten tulojen tulee olla verovapaita, ylimenevää tuloa tulee verottaa tasaprosentilla Yes
8.8 Palkka- ja pääomatuloja tulee verottaa saman verran Yes
8.9 Kunnilla tulee olla oikeus päättää kiinteistöveron suuruudesta
  Itse tietysti vakaumuksellisena antikommunistina kieltäisin kaikenlaiset omaisuusverot perustuslailla mutta en silti vastusta tämän kirjaamista puolueohjelmaan jos asia jää siihen.
8.10 Auton hankkimisen ja omistamisen verotuksesta tulee siirtyä autoilun aiheuttamien haittojen verotukseen Yes
  Tai siis käytön ts. tienkäyttömaksut.
8.11 Yhteisövero tulee poistaa Yes
8.12 Varainsiirtovero tulee poistaa Yes
8.13 Vuokratulojen pääomavero tulee poistaa No
  Kaikkia tuloja tulisi kohdella verotuksessa yhdenvertaisesti niin saadaan laajempi veropohja ja sitä kautta matalampi veroaste.
9 Maahanmuutto
9.1 Kaikille itsensä elättämään pystyville tulee myöntää oleskelulupa Yes
9.2 Kaikilla maassa jo olevilla tulee olla oikeus tehdä töitä Yes
9.3 Yliopistoista valmistuville tulee myöntää 3kk oleskelulupa työpaikan etsimiseen
  Lupa pitäis olla pysyvä.
9.4 Jos turvapaikkaa hakeva kykenee elättämään itsensä, hänen oleskelulupansa pysyy voimassa vaikka turvapaikkapäätös olisikin kielteinen Yes
9.5 Turvapaikkahakemusten käsittelyä tulee nopeuttaa riittävällä resurssoinnilla No
  Lisäresurssointi= lisää veroja. Nopeutetaan sitä ennemminkin kriteereitä höllentämällä.
9.6 Maahanmuuttaja voi tuoda perheensä maahan, jos pystyy elättämään heidät Yes
10 Maatalous
10.1 Kansallisia maataloustukia tulee karsia Yes
10.2 Elintarvikkeisiin liittyvät tuontitullit tulee poistaa Yes
10.3 Luomutuotantoa ei tule subventoida erikseen Yes
  Luomu on pitkälti huuhaata.
10.4 Pohjoisten tilojen tulee tulla toimeen samoilla tuilla kuin eteläistenkin Yes
  Tai siis ilman tukia. Näin maatalous ohjautuu optimaalisiin paikkoihin.
11 Ulkopolitiikka
11.1 Suomen tulee hakea NATO:n jäsenyyttä Yes
  Venäjä on uhka.
11.2 Varusmiesten määrää tulee vähentää
  Ei se ole tavoite mutta jos määrä vapaaehtoisuuden myötä vähenee, niin sitten vähenee.
11.3 Totaalikieltäytyjiä ei tule rangaista Yes
11.4 Varusmiepalveluksessa tulee ottaa käyttöön Norjan malli (kutsunnat kaikille, vapaaehtoisista sopivimmat valitaan palvelukseen) No
11.5 Varusmiesten päivärahaa tulee korottaa Yes
12 Avoimuus
12.1 Julkisten hankintojen on oltava avoimia kaikille yrityksille Yes
12.2 Suurten yleishyödyllisten yhdistysten verovapauden edellytyksenä tulee olla kirjanpidon avoimuus Yes
12.3 Julkisen sektorin omistamiin yrityksiin on sovellettava samoja avoimuusvaatimuksia kuin muihin julkisiin toimijoihin Yes
12.4 Valiokuntien kokoukset tulee lähettää reaaliaikaisesti internettiin No
13 Energia
13.1 Valtion ei pidä tukea eikä rangaista yksittäisiä energiantuottotapoja Yes
13.2 Energian verotuksen sijaan tulee verottaa ulkoishaittoja No
  En kannata haitta- vaan tuloveroja (minimi). Haittaverot aiheuttavat perverssin tilanteen jossa valtio joutuu oikeastaan toivomaan mahdollisimman paljon haittaa jotta saisi verotuloja ja kun haitta loppuu niin verotulotkin loppuu.
13.3 Tuotantolaitoksilla tulee olla riittävät vakuutukset mahdollisten ympäristövahinkojen korvaamiseksi
14 Tekijänoikeudet ja patentit
14.1 Tekijänoikeuksien suoja-aikaa tulee lyhentää Yes
14.2 Tekijänoikeusrikkeiden tuomioita tulee lieventää Yes
15 Koulutus
15.1 Yksityiskoulujen perustaminen tulee sallia Yes
15.2 Lahjakkaille, mutta vähäosaisille oppilaille tulee kehittää stipendijärjestelmä Yes
15.3 Uskonnonopetus tulee korvata uskontohistorialla Yes
15.4 Uskonnon opetus tulee lakkauttaa nykymuodossaan ja yhdistää se osaksi muita oppiaineita
15.5 Ruotsin kielen pakollisuudesta tulee luopua Yes
15.6 Toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta tulee luopua Yes
15.7 Virkamiesruotsin pakollisuus tulee olla kunkin kunnan päätettävissä Yes
15.8 Matematiika opetukseen tulee panostaa enemmän
  Asia ei ole poliittinen.
15.9 Tutkimusta ja opetusta ei tule eriyttää omiksi yksiköikseen
15.10 Yliopistojen tulee vastaanottaa opiskelijoita kahdesti vuodessa
  Yliopistot päättäkööt itse. Asia ei ole poliittinen.
15.11 Yläasteiden tulee tarjota taloustieteen perusteiden opetusta Yes
16 Tiede
16.1 Hallitukseen tulee lisätä tiedeministeri poliittisen tiedeinstituutin johtoon No
  Kaikenmaailman ministereitä ja kanistereita on jo nyt liikaa. Valtiohallintoa pitäis keventää, ei kasvattaa.
16.2 Turkimusrahoitusta tulee siirtää strategisesta tutkimuksesta perustutkimukseen
16.3 Yliopistojen rahoituksen tulisi perustua valmistuneiden määrän sijaan valmistuneiden työllistymisasteeseen No
16.4 Julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten tulee olla vapaasti saatavilla
17 Liikenne
17.1 Ajokortin ikäraja tulee laskea 16 vuoteen No
17.2 Vanhojen, tehorajoitettujen autojen rekisteröinti mopoautoiksi sallittava No
  Mopoautojen suurin ongelmahan on nimenomaan se, että ne jää hidasvauhtisina muun autoliikenteen jalkoihin. Emme tarvitse ainakaan lisää sellaisia tientukkoja.