Liberaalipuolue
# Question Keränen
1 Valtion rooli ja julkisen sektorin koko
1.1 Puoluetuet tulee lakkauttaa No
1.2 Yle-vero vapaaehtoiseksi Yes
1.3 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitus valtion budjetista tulee lopettaa Yes
1.4 Maataloustuet tulee lakkauttaa No
1.5 Lapsilisät pois hyvätuloisilta Yes
1.6 Lapsilisät veronalaisiksi
1.7 Solidium tulee lakkauttaa
1.8 Yritystuet tulee lakkauttaa Yes
1.9 Suuria eläkkeitä tulee leikata Yes
1.10 Team Finland tulee lakkauttaa
1.11 TE-toimistot tulee lakkauttaa Yes
1.12 Poliittisten nuorisojärjestöjen tuet tulee lakkauttaa
1.13 Tuulivoiman syöttötariffista tulee luopua
1.14 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovapaus tulee poistaa Yes
1.15 Oman asunnon myyntivoiton verovapaus tulee poistaa
2 Elinkeinonvapaus
2.1 Omistamisen edellytyksenä ei saa olla pätevyys tehdä yrityksessä tehtävää työtä Yes
2.2 Ravintoloiden aukioloajat tulee vapauttaa Yes
2.3 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Yes
2.4 Apteekkien paikka- ja määräsääntely tulee lopettaa Yes
2.5 Alkon monopoli tulee lakkauttaa Yes
2.6 Rahapelimonopolit tulee lakkauttaa Yes
2.7 Raideliikenne tulee vapauttaa kilpailulle Yes
2.8 Sähkönsiirtoverkkojen lakisääteinen monopoli tulee purkaa Yes
2.9 Taksiluvista ja ammattiajoluvista tulee luopua Yes
2.10 Anniskeluluvista ja -passeista tulee luopua Yes
2.11 Rahankeräysluvista tulee luopua Yes
2.12 Tietoturvakortista ja hygieniapassista tulee luopua Yes
3 Yksilönvapaus
3.1 Eutanasia tulee sallia Yes
3.2 Viranomaisilla ei ole oikeutta urkkia yksityishenkilöiden viestintää ilman oikeuden päätöstä Yes
3.3 Jumalanpilkkapykälä tulee poistaa Yes
3.4 Alkoholin mainonta tulee vapauttaa Yes
3.5 Matkustajatuonnin valvonta ja rajoittaminen tulee lopettaa Yes
3.6 Minkään päihteen käytöstä ei tule määrätä rangaistusta Yes
3.7 Internetin sensurointi tulee lopettaa Yes
4 Tasa-arvo
4.1 Laista tulee poistaa viittaukset sukupuoleen, lain tulee olla kaikille sama Yes
4.2 Sukupuolen juridinen muuttamisen ei tule vaatia muuta kuin ilmoituksen maistraattiin Yes
4.3 Sosiaaliturvatunnuksesta ei pidä ilmetä henkilön sukupuolta Yes
4.4 Uskonnollisten yhteisöjen lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Yes
4.5 Sukupuolen määrittelyn ei tule olla pakollista, ei ole pakko identifioitua mieheksi tai naiseksi Yes
4.6 Myös poikalasten ympärileikkaus tulee kriminalisoida Yes
4.7 Sukupuolen vaihtamiseksi ei tule vaatia sterilisaatiota Yes
5 Päihteet
5.1 Alkoholin verotusta tulee laskea Yes
5.2 Alkoholin myyntiaikarajoituksista tulee luopua Yes
5.3 Huumeiden käyttö tulee dekriminalisoida Yes
5.4 Esteet kaikkien huumausaineiden tutkimiseksi lääkekäytössä tulee poistaa Yes
5.5 Pussinuuskan käyttö ja myynti tulee vapauttaa Yes
6 Työmarkkinat
6.1 Työehtosopimusten yleissitovuudesta tulee luopua Yes
7 Sosiaaliturva
7.1 Sosiaaliturvan tulee olla yhtäläinen sekä palkkatyöläisille, yrittäjille että opiskelijoille Yes
7.2 Karenssiajat tulee poistaa
7.3 Työttömyysturvan suojaosaa tulee kasvattaa
7.4 Sosiaaliturva tulee hoitaa perustulolla
7.5 Sosiaaliturva tulee hoitaa perustilillä No
7.6 Sosiaaliturva tulee hoitaa parantamalla nykyjärjestelmää Yes
7.7 Julkisen eläkejärjestelmän tulee taata ainoastaan perustoimeentulo Yes
8 Verotus
8.1 Asuntolainojen korkovähennys tulee poistaa
8.2 Kotitalousvähennys tulee poistaa
8.3 Työn ja yrittämisen verotusta tulee keventää Yes
8.4 Yritysten tulosta tulee verottaa vasta, kun sitä nostetaan yrityksestä pois Yes
8.5 Kokonaisveroastetta tulee laskea karsimalla julkisia menoja Yes
8.6 Kaikkien lakisääteisten maksujen tulee näkyä palkkakuitissa
8.7 Pienten tulojen tulee olla verovapaita, ylimenevää tuloa tulee verottaa tasaprosentilla No
8.8 Palkka- ja pääomatuloja tulee verottaa saman verran Yes
8.9 Kunnilla tulee olla oikeus päättää kiinteistöveron suuruudesta Yes
8.10 Auton hankkimisen ja omistamisen verotuksesta tulee siirtyä autoilun aiheuttamien haittojen verotukseen Yes
8.11 Yhteisövero tulee poistaa
8.12 Varainsiirtovero tulee poistaa
8.13 Vuokratulojen pääomavero tulee poistaa
9 Maahanmuutto
9.1 Kaikille itsensä elättämään pystyville tulee myöntää oleskelulupa Yes
9.2 Kaikilla maassa jo olevilla tulee olla oikeus tehdä töitä Yes
9.3 Yliopistoista valmistuville tulee myöntää 3kk oleskelulupa työpaikan etsimiseen Yes
9.4 Jos turvapaikkaa hakeva kykenee elättämään itsensä, hänen oleskelulupansa pysyy voimassa vaikka turvapaikkapäätös olisikin kielteinen Yes
9.5 Turvapaikkahakemusten käsittelyä tulee nopeuttaa riittävällä resurssoinnilla Yes
9.6 Maahanmuuttaja voi tuoda perheensä maahan, jos pystyy elättämään heidät Yes
10 Maatalous
10.1 Kansallisia maataloustukia tulee karsia
10.2 Elintarvikkeisiin liittyvät tuontitullit tulee poistaa Yes
10.3 Luomutuotantoa ei tule subventoida erikseen Yes
10.4 Pohjoisten tilojen tulee tulla toimeen samoilla tuilla kuin eteläistenkin Yes
11 Ulkopolitiikka
11.1 Suomen tulee hakea NATO:n jäsenyyttä
11.2 Varusmiesten määrää tulee vähentää Yes
11.3 Totaalikieltäytyjiä ei tule rangaista Yes
11.4 Varusmiepalveluksessa tulee ottaa käyttöön Norjan malli (kutsunnat kaikille, vapaaehtoisista sopivimmat valitaan palvelukseen) Yes
11.5 Varusmiesten päivärahaa tulee korottaa Yes
12 Avoimuus
12.1 Julkisten hankintojen on oltava avoimia kaikille yrityksille Yes
12.2 Suurten yleishyödyllisten yhdistysten verovapauden edellytyksenä tulee olla kirjanpidon avoimuus Yes
12.3 Julkisen sektorin omistamiin yrityksiin on sovellettava samoja avoimuusvaatimuksia kuin muihin julkisiin toimijoihin Yes
12.4 Valiokuntien kokoukset tulee lähettää reaaliaikaisesti internettiin No
13 Energia
13.1 Valtion ei pidä tukea eikä rangaista yksittäisiä energiantuottotapoja No
13.2 Energian verotuksen sijaan tulee verottaa ulkoishaittoja Yes
13.3 Tuotantolaitoksilla tulee olla riittävät vakuutukset mahdollisten ympäristövahinkojen korvaamiseksi Yes
14 Tekijänoikeudet ja patentit
14.1 Tekijänoikeuksien suoja-aikaa tulee lyhentää Yes
14.2 Tekijänoikeusrikkeiden tuomioita tulee lieventää Yes
15 Koulutus
15.1 Yksityiskoulujen perustaminen tulee sallia Yes
15.2 Lahjakkaille, mutta vähäosaisille oppilaille tulee kehittää stipendijärjestelmä Yes
15.3 Uskonnonopetus tulee korvata uskontohistorialla Yes
15.4 Uskonnon opetus tulee lakkauttaa nykymuodossaan ja yhdistää se osaksi muita oppiaineita Yes
15.5 Ruotsin kielen pakollisuudesta tulee luopua
15.6 Toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta tulee luopua
15.7 Virkamiesruotsin pakollisuus tulee olla kunkin kunnan päätettävissä Yes
15.8 Matematiika opetukseen tulee panostaa enemmän No
15.9 Tutkimusta ja opetusta ei tule eriyttää omiksi yksiköikseen No
15.10 Yliopistojen tulee vastaanottaa opiskelijoita kahdesti vuodessa No
15.11 Yläasteiden tulee tarjota taloustieteen perusteiden opetusta No
16 Tiede
16.1 Hallitukseen tulee lisätä tiedeministeri poliittisen tiedeinstituutin johtoon Yes
16.2 Turkimusrahoitusta tulee siirtää strategisesta tutkimuksesta perustutkimukseen No
16.3 Yliopistojen rahoituksen tulisi perustua valmistuneiden määrän sijaan valmistuneiden työllistymisasteeseen No
16.4 Julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten tulee olla vapaasti saatavilla Yes
17 Liikenne
17.1 Ajokortin ikäraja tulee laskea 16 vuoteen No
17.2 Vanhojen, tehorajoitettujen autojen rekisteröinti mopoautoiksi sallittava