Questions
# Question Approval
1+ Tavoitteet
1.1 Yksilönvapaudet
1.1.1+ Asevelvollisuudesta tulee luopua Approval 80%
1.1.2+ Adoptio-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille Approval 100%
1.1.3 Avioliitto-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pareille Approval 100%
1.1.4 Toisen kotimaisen kielen opiskelu on tehtävä vapaaehtoiseksi Approval 100%
1.1.5+ Hedelmöityshoidot sallittava kaikille, mutta valtion ei tule korvata niitä kuin erityistapauksissa Approval 100%
1.1.6 Aikuisella, nuhtettomalla henkilöllä oltava mahdollisuus hankkia ampuma-ase Approval 100%
1.1.7+ Eutanasia on sallittava Approval 100%
1.1.8+ Kannabiksen käyttö tulee dekriminalisoida Approval 100%
1.1.9+ Maanomistajan tulee saada rakentaa vapaasti tontilleen kunhan ei aiheuta haittaa muille Approval 100%
1.1.10+ Netin sensurointi on lopetettava Approval 100%
1.2 Talous
1.2.1+ Kaikki yritys- ja elinkeinotuet tulee lakkauttaa (maataloustuki mukaan lukien) Approval 100%
1.2.2+ Kulttuurin ja urheilun tukeminen verovaroista lopetettava Approval 100%
1.2.3 Kauppojen ja ravintoloiden aukiolorajoitukset tulee poistaa Approval 100%
1.2.4 Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Approval 100%
1.2.5 Uhkapelimonopolit tulee purkaa Approval 100%
1.2.6 Tullit, tuontirajoitukset ja muut ulkomaankaupan esteet tulee poistaa Approval 100%
1.2.7 Elinkeinolupien tarveharkinta (taksit, apteekit) on lopetettava Approval 100%
1.2.8+ Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Approval 80%
1.2.9+ Ei sukupuoli- tai mitään muitakaan kiintiöitä Approval 100%
1.2.10 Valtion ei tule taata pankkien vakautta vaan antaa niiden mennä konkurssiin jos ovat mennäkseen Approval 100%
1.2.11 Suomen ei tule tukea velkaongelmaisia valtioita vaan antaa niiden päätyä saneeraukseen jos ovat mennäkseen Approval 100%
1.2.12 Valtion tulee myydä omistusosuutensa pörssiyhtiöistä Approval 100%
1.2.13+ Valtion ei tule ottaa velkaa Approval 100%
1.2.14+ Verovarojen käyttö kehitysyhteistyöhön on lopetettava Approval 100%
1.2.15 TV- ja radiokanavien lähetystaajuudet vuokrattava huutokaupalla eniten tarjoaville Approval 75%
1.2.16 Julkisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa otettava käyttöön lukukausimaksu Approval 100%
1.2.17+ Valtion asia ei ole päättää energiantuotantoyhtiöitä, -tapoja tai -paikkakuntia Approval 100%
1.2.18+ Kirkon lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Approval 100%
1.2.19 Tallennusmedioiden hyvitysmaksusta (ent. kasettimaksu) Testolle luovuttava Approval 100%
1.2.20+ Tekijänoikeuslainsäädäntö tulee purkaa Approval 100%
1.2.21+ Patenteista tulee luopua Approval 100%
1.3 Verotus
1.3.1 Verotusta tulee keventää ja yksinkertaistaa Approval 100%
1.3.2 Kaikkia tuloja verotettava samalla prosentilla Approval 100%
1.3.3 Verovähennykset tulee poistaa Approval 100%
1.3.4 Hyväntekeväisyyden tulee olla verovapaata Approval 75%
1.3.5 Arvonlisävero samansuuruiseksi kaikille Approval 100%
1.3.6 Ajoneuvovero lakkautettava Approval 100%
1.3.7 Energiaverot tulee korvata saasteveroilla Approval 80%
1.3.8 Perintövero tulee poistaa Approval 75%
1.3.9 TV-maksut poistettava, YLE maksulliseksi kanavaksi Approval 100%
1.3.10+ Transaktioveroa (ns. Tobinin veroa) ei tule säätää Approval 100%
1.4 Sosiaaliturva
1.4.1+ Nykyinen sosiaaliturvaviidakko tulee korvata yksinkertaisella perustulolla Approval 50%
1.4.2 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustantaminen verovaroilla tulee lopettaa Approval 100%
1.4.3 Sosiaaliturva tulee rajata vain Suomen kansalaisille Approval 75%
1.4.4 Kodinhoidontuen tulee vastata julkisen hoidon kuluja Approval 67%
1.4.5 Lapsilisät tulee korvata ikäporrastetulla perustulolla Approval 50%
1.5 Politiikka
1.5.1 Perustuslain muutokset tulee hyväksyttää aina kansanäänestyksellä Approval 80%
1.5.2 Lakien perustuslaillisuuden arvointi annettava riippumattomalle perustuslakituomioistuimelle Approval 80%
1.5.3+ Julkisin varoin tuotetun tiedon tulee olla pääsääntöisesti julkista Approval 100%
1.5.4+ Puoluetuet tulee lakkauttaa Approval 100%
1.5.5 Valtion ei pidä pakottaa kuntia liitoksiin Approval 100%
1.5.6 Nato-jäsenyydestä päätettävä kansanäänestyksellä Approval 100%
2+ Muutosehdotukset tavoitteisin
2.1 Ehdotukset uusiksi kannanotoiksi
2.1.1+ Maanomistusvero tulee ottaa käyttöön, samalla muuta verotusta voidaan keventää. Approval 67%
2.1.2+ Haittaveroja voidaan korottaa, työn verotusta keventää. Approval 67%
2.1.3+ Sosiaaliturvatili tulee ottaa käyttöön. Approval 67%
2.1.4+ Valtion budjetin tulee olla aina tasapainossa. Approval 100%
2.2 Poistettavat kannat
2.2.1+ Perustuloa kannattavasta kannasta tulee luopua. Approval 33%
Created by jln Last edit: