Questions
# Question Approval
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Approval 100%
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Approval 100%
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Approval 100%
Created by jln Last edit: