Questions
# Question Approval
2+ Yleiset
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Approval 97%
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Approval 92%
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Approval 86%
2.1.4+ Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Approval 90%
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Approval 100%
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Approval 95%
2.1.7+ Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Approval 97%
2.1.8+ Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Approval 95%
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Approval 89%
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Approval 86%
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Approval 97%
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Approval 92%
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Approval 94%
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Approval 84%
Created by jln Last edit: