Questions
# Question Approval
4.4 Tasa-arvo
4.4.1+ Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä Approval 56%
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia Approval 66%
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla Approval 17%
Created by jln Last edit: