Prev

Tavoiteohjelma

Työelämä

Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 
Approval
Yes ( 18 ): No ( 0 ):
"Työnantajilla ei pidä olla mitään muita velvollisuuksia kuin velvollisuus noudattaa työntekijöidensä kanssa tekemiään sopimuksia. Työntekijät eivät varmaankaan sopimuksissa vaadi työnantajaa keräämään urheiluseurojensa jäsenmaksuja tai puhelinlaskujaan tai sähkölaskujaan. Työnantaja on erikseen ja jäsenmaksuja ym. laskuja maksava pankki on erikseen. Työnantajille on säädetty velvollisuus tilittää työntekijöidensä AY-jäsenmaksuja vain siksi, että ammattiliitot ovat esittäneet tämän vaatimuksen tuponeuvotteluissa valtion antamien privilegioiden turvin. Kun ammattiliitoilta ja työnantajajärjestöiltä poistetaan valtion antamat privilegiot, mitään tuponeuvotteluja ei enää käydä. Vapailla markkinoilla kukaan ei esitä työehtosopimusneuvotteluissa vaatimusta ay-jäsenmaksujen tai puhelinlaskujen keräämisestä työnantajan kautta. Ajatuskin on naurettava."
"Tälläiset SAK:ot ja muut ovat saaneet Suomessa jo mielestäni hiemna liikaakin valtaa. Toki ammattiyhdistyksiä tulee olla ja ne ovat tärkeitä edunvalvojia. Mutta kohtuus myös niiden vallankäytölle."
" Ei tietenkään ketään saa pakottaa toimimaan jonkun yksittäisen etujärjestön asiamiehenä."
"Ay-jäsenmaksujen kerääminen ei kuulu yritysten toimintaa millään tavoin."
Created by jln Last edit: by jln