Prev

Muut

Aluepolitiikka

Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 23%
 
Approval
Yes ( 6 ): Abstain(with comments): No ( 20 ):
"Yksin huonosti toimeentulevat kunnat. "
"Kuntaliitoksin kunnat säästäisivät hallintokuluissa."
"Kyllä kuntien on kohta pakko huomata että rahat riittäisivät paremmin kimpassa. "
"Kunnat liittyköön toisiinsa tai korttelit erotkoon kunnista ilman että valtio puuttuu asiaan. "
"Kunnat yhdistyvät itse, jos se on niille kannattavaa. "
"Ei valtion pidä tälläisiin asioihin puuttua. "
"Kannustus johtaisi tehottoman suuriin kuntiin. "
"Kunnissa asuvat päättäkööt itse mitä haluavat. Valtion tulisi vähentää verotaakkaa paikallishallintojen hyväksi. Paikallishallinnot kilpailisivat tehokkuudella ja viihtyvyydellä asukkaista ja demokratian merkitys kasvaisi kunnallishallinnossa. "
"Tämä olisi halveksuttavaa keskusjohtoisuutta ja ruohonjuuritason järjestäytymisen estämistä. "
"Kysymys liittyy liberalismiin. Valtion tehtäviin ei kuulu suosia jotain toimintaa taloudellisesti. Valtion ei tule tukea kuntia lainkaan, ne kyllä liittyvät yhteen, jos se on taloudellisesti ainoa mahdollisuus. "
Created by jln Last edit: by jln