Prev

Muut

Tasa-arvo

Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 17%
 
Approval
Yes ( 5 ): No ( 25 ):
"Se onnistunee ihan markkinatalouden kauttakin."
"Työmarkkinoiden pitää toimia vapaasti. Jos naiset menevät vapaaehtoisesti töihin pienipalkkaisille aloille, saavat syyttää itseään. Sitä paitsi palkkojen keskusjohtoinen korottaminen ylitse markkinaehtoisten palkkojen aiheuttaa vain työttömyyttä. Sairaanhoitajanaisten palkkojen korottaminen insinöörimiesten palkkojen tasolle on paras keino saada mahdollisimman paljon sairaanhoitajanaisia työttömiksi. "
"Markkinatalouden pitäisi hoitaa tämä itse. (Ts hakekoot naiset aloille joilla hyvä palkka) "
"Ei kuulu valtion tehtäviin. "
"Naurettava väite. Palkat sovitaan tietysti työntekijän ja työnantajan kesken, ei se kuulu valtiolle pätkääkään. "
"Ei tälläinen kuulu valtiolle. Muutoksen lähdettävä yksilötasolta. "
"Markkinatalous on tehokkaampi. "
"Kunhan valtio huolehtii perusturvasta, voidaan palkkaneuvottelut jättää täysin työntekijöiden ja työnantajien välisiksi. "
"On mahdotonta määritellä mitkä tekijät vaikuttavat kussakin tapauksessa henkilön palkkaan. Pelkästään se, että nainen saa jossakin firmassa huonompaa palkkaa kuin mies, ei tarkoita automaattisesti että kyseessä on sukupuolisyrjintä. "
"Minkä sille voi jos naiset hakeutuvat aloille, joissa palkkaus on huonompi. "
"Ei ole mitään oikeudenmukaista palkkaa, vaan vain työn hinta. Naisten kohdalla se on alempi syystä, silloin kun on. "
"Valtion ei tule sekaantua yksityisen sektorin palkkoihin. Jonkin alan yleinen palkkataso ei välttämättä riipu siitä, että se on nais- tai miesvaltainen, vaan siihen vaikuttaa myös alan kannattavuus jne. Jos naiset haluavat parempia palkkoja, kannattaa työskennellä sellaisella alalla, jolla on korkeampi palkkataso. "
"Työvoiman ostaminen ja myyminen on yksityinen sopimusasia. Julkisissa tehtävissä tulisi kuitenkin mielestäni toteuttaa samapalkkaisuutta, sillä valtion pitää kohdella kaikkia samanarvoisina sukupuoleen ja ihonväriin katsomatta. "
Created by jln Last edit: by jln