Liberaalit
# Question Linnanvuori
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan No
  Tulovero tulisi poistaa.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan No
  Verorahoitusta. Passivoiva, koska mahdollistaa työstä kieltäytymisen ja perustulolla elämisen. Liian monimutkainen.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
  Markkinatalous toimii paremmin.
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
  Markkinatalous toimii paremmin.
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
  Markkinatalous toimii paremmin.
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
  Kapitalismi toimii paremmin.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
  Kapitalismi toimii paremmin.
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
  Kapitalismi toimii paremmin.
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
  Kapitalismi toimii paremmin.
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön No
  Valtion ei tule rahoittaa koulutusta paitsi jos ainoa vaihtoehto on valtion tai kunnan koulu.
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa
  Valtiososialismi ei toimi hyvin.
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Toisen vahingoittaminen ei saa olla perusoikeus.
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
  Tehokkainta.
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
  Ei haittaa yleensä.
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
  Ei haittaa yleensä.
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
  Verot haittaavat.
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata No
  Valtiolla ei ole omistusoikeutta. Huutokauppa on kuitenkin parempi kuin nykyinen malli.
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
  Haitallisia.
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
  Yhdistymisvapaus on hyödyllinen.
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin No
  Ei tarvita erillistä.
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
  Neuvoa antavat ovat turhia.
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön No
  Parempi on äänestäjäkohtainen valtakirjasysteemi, mutta STV on nykyistä parempi.
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
  Ei hyötyä.
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
  Tehokasta.
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
  Rajakontrolli on epähumaani.
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Siitä ei yleensä ole haittaa.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Tupakkalaki haittaa ihmisiä.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
  Maanomistajat suunnittelevat paremmin kuin valtio tai kunnat.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
  Kapitalismi toimii paremmin. Ei tosin veroja ja nykyisiä määräyksiäkään tule olla.
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
  Pakko haittaa.
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Siitä ei yleensä ole haittaa.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
  Rajakontrolli on epähumaani.
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
  Siitä ei yleensä ole haittaa.
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
  Tehotonta pakkotyötä myös sodassa.
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Asevelvollisuus on moraalitonta ja muitakin köyhdyttävää pakkotyötä, josta tulee saada vahingonkorvaus.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
  Siitä ei ole yleensä haittaa.
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
  Ei yleensä haittaa.
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
  Kärsimään ei pidä pakottaa.
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
  Ei yleensä juuri haittaa.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta Yes
  Hyöty ratkaiskoon.
3.1.2 SDP Yes
  Voi vähentää demarien ääniä.
3.1.3 Kokoomus Yes
  Aatteellisesti lähinnä.
3.1.4 Vihreät Yes
3.1.5 Vasemmistoliitto Yes
3.1.6 Kristillisdemokraatit Yes
3.1.7 RKP Yes
3.1.8 Perussuomalaiset Yes
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
  Virkavastuuta ei pitäisi olla juuri kellään vaan kansalaisten pitäisi olla tasa-arvoisia.
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
  Jäsenmaksun vaatima verotus haittaa.
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
  EU on tehoton.
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
  Vallan keskittäminen haittaa.
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin No
  Kannustus johtaisi tehottoman suuriin kuntiin.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää No
  Suuret kunnat ovat tehottomia.
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
  Kuntien pienuus on tehokasta.
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
  Aluepolitiikka on tehotonta.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
  Aluepolitiikka on tehotonta.
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
  Kunnat voivat olla tehokkaampia. Valtionavut ja -velvoitteet tulee poistaa.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
  Valinnanvapaus mahdollistaa parhaiden valinnan.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä
  Jos ei vaadi verorahoitusta.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia Yes
  Jotkut naiset soveltuvat paremmin ja naiset voivat alkaa vastustaa asevelvollisuutta. Asepalvelukseen ei kuitenkaan tule kutsua enemmän siksi.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Markkinatalous on tehokkaampi.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä
  Yritykset saakoot päättää.
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä