Synt. 1982, opiskelija, kutsun itseäni mieluiten markkinaliberaaliksi, jonka perustan lähinnä utilitarismiin.

Mielestäni valtion tehtäviin kuuluu lainsäädäntö, poliisi, tuomioistuimet, vankilat, armeija, palokunta ja keskuspankki, eikä mitään muuta. Valtion menot rahoitetaan 1-3 % vuosittaisella inflaatiolla, sekä tarvittaessa ympäristöverolla (esim. 5 % polttoainevero).

Liberaalit
# Question Pitkäniemi
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan No
  Verotusmalli on askel oikeaan suuntaan. 40 % veroaste on tosin aivan liian korkea. Veroasteen tulisi olla korkeintaan 5 %. 10 % on ehdoton maksimi.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan No
  Perusturvamalli on askel oikeaan suuntaan. Järjestelmä on kuitenkin yhä liian monimutkainen, liian byrokraattinen ja edellyttää liian suuria julkisia menoja.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
  Aukioloaikoja ei tarvitse säädellä ollenkaan. Uskova työntekijä voi helposti pitää vapaata pääsiäisenä, samoin kuin perheenisä voi pitää vapaata jouluna. Yksinäinen köyhä opiskelija taas on mielellään töissä pyhät korkeammalla palkalla. Mitään säätelyä tähän ei tarvita. Ulkoishaitat, kuten melu ja roskaaminen voidaan tarvittaessa säädellä paikallisesti.
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
  Elinkeinoluvat toimivat joko tulonsiirtona köyhiltä rikkaille tai kuluttajalle erittäin kalliina tuoteturvallisuuden takaajana. Elinkeinoluvista luopuminen laskisi oligopoliasemassa tuotettujen palveluiden hintoja ja pakottaisi yritysten huolehtimaan omasta tuoteturvallisuudestaan, mikä parantaisi (varsinkin köyhän) kuluttajan asemaa.
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa No
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta Yes
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Yes
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön No
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan No
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta No
  Konservatiiveja, jotka ajavat maalaisten etuuksia.
3.1.2 SDP No
  Sosialisteja, puolustavat mm. AY-liikettä.
3.1.3 Kokoomus Yes
  Puolustavat markkinataloutta, Keskustaa vähemmän konservatiivinen porvaripuolue.
3.1.4 Vihreät No
  Arvaamaton puolue, ryhmäkuri puuttuu. Omituinen sekoitus liberaaleja ja kommunisteja.
3.1.5 Vasemmistoliitto No
  Kommunisteja, joskin kokonsa puolesta nykyään melko harmiton.
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
  Äärikonservatiivien uskontopuolue.
3.1.7 RKP Yes
  Sekoitus Kokoomusta ja Keskustaa, liberaali puolue Suomen mittakaavassa.
3.1.8 Perussuomalaiset Yes
  Oikeistolainen protestipuolue, useat EU-kriittisiä.
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha No
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille Yes
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti Yes
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää No
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää No
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on Yes
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys No
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki No
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin No
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää No
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa No
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä No
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia No
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Yes
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää Yes
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää No
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää No
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain No
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta No
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä No