HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/helsinki/ehdokas/1711/
Liberaalit
# Question Ahola
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Yes
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Yes
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
  Ehdottamasta, palkkiovirat poliitikoille pitää poistaa.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa Yes
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Muistettakoon että saastutuksesta voidaan olla montaa mieltä (kasvihuoneilmiö).
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
  Mutta perustuslakia on viilattava ennen sitä.
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys No
  Yleisesti kansa ei tiedä tarpeeksi äänestettävistä asioista ja äänestää periaatteessa muutoksia vastaan-> haittaa kehitystä
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Yes
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava
  Tässä asiassa vastattava Maailman haasteisiin, jos meitä tullitetaan, me tullitamme takaisin.
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan No
  Mieluummin pyrittävä auttamaan ihmisiä heidän kotimaissaan.
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Tykkään olla ravintoloissa aamuneljään.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan No
  Nykyinen järjestelmä, jossa omat osiot molemmille on hyvä. Ei pidä siirtyä täydelliseen kieltoon ravintoloissa.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa No
  Rantoja ei pidä rakentaa hetkellisen ahneuden vuoksi. Näin se säilyvät vielä sukupolvia.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
  Luvista päättävät tällä hetkellä ihmiset, jotka ajattelevat tunnepohjalta, vaikka pitäisi ajatella järjellä. (ei ydinvoimaa Suomeen-> ostetaan sähkö itärajan takaa, jossa se tuotetaan ydinvoimalla rajan kupeessa)
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
  Ehdottomasti, toisen kotimaisen sijalle pakollinen vieras kieli. Tällä hetkellä ruotsia osaavista ylitarjontaa, muita kieliä osaavista puutetta.
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Jos he ovat päteviä, niin miksei.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa No
  Ainoa järkevä (tarpeeksi halpa) tapa.
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään No
  Sama kuin yllä.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa No
  Meillä on jo kaksi kansanterveydellistä ongelmaa: alkoholi ja tupakka. Emme tarvitse kolmatta.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta Yes
  Oikeistolainen ajatusmaailma.
3.1.2 SDP No
  Vasemmistolainen ajatusmaailma.
3.1.3 Kokoomus Yes
  Oikeistolainen ajatusmaailma.
3.1.4 Vihreät No
  Naiivi ajatusmaailma. (sähkö pitää saada pistorasiasta, ei ydinvoimasta)
3.1.5 Vasemmistoliitto No
  Vasemmistolainen ajatusmaailma.
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
  Jeesustelulla ei pitkälle pötkitä.
3.1.7 RKP No
  Ei ikinä. Koko puolue on loukkaus demokratialle. (Ajetaan kielipolitiikkaa ja etuoikeuksia läpi kaiken muun kustannuksella)
3.1.8 Perussuomalaiset No
  Protestipuolue, vie uskottavuuden.
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu Yes
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi Yes
  Saataisiin sisäpolitiikkaan vihdoinkin jotain järkeä, kun hallituksen ei pitäisi käyttää aikaa tyhjänpäiväisten asioden hoitamiseen (kuinka hillitä viinaralli Virosta)
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi Yes
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
  Muuttaisi ehdokkaiden vaalilupauksia aluepohjaisemmiksi, eli ei merkittävää haittaa. Hyötynä nimenomaan mieleisten ehdokkaiden äänestysmahdollisuus.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä No
  Ruotsinkielisten erityisoikeudet tulee poistaa. Palvelukielen pitää olla kaikkialla suomi.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia No
  Nykyinen järjestelmä on toimiva.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Markkinatalouden pitäisi hoitaa tämä itse. (Ts hakekoot naiset aloille joilla hyvä palkka)
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Yes
  Paras energiamuoto tällä hetkellä.
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä