Liberaalit
# Question Jantunen
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Yes
  Voisihan sitä yrittää.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Yes
  500 perusturvaa ja negatiivinen tulovero kuulostaa ainakin kokeilemisen arvoiselta.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
  Jokainen päättäköön itse kauppansa auikioloajastaan. Tietenkin niin, että työntekijöitä ei sorreta, esim. laittamalla heitä uskontonsa vastaisesti sunnuntaina töihin.
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
  Joo, kyky hoitaa hommat ainoa kriteeri, jonkun pitäisi tietty trakastaa että olisi kyky siihen.
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
  Vääristävät kilpailua ulkomaisten tuotteiden kanssa, ulkomaiset tuottajat joutuvat polkemaan hintojaan. Luomutuotteille soisin valtion tukea, ovathan ne sentään myrkyttömiä ja luonnonmukaisia. Tämän suunitelman toteuttamisessa täytyy kuitenkin edetä hitaasti, niin etteivät nykyiset ammatinharjoittajat tipu tyhjän päälle.
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä
  Jos sen myynti pitkällä tähtäimellä tuottaa enemmän voittoa, kuin tappiota. Alkoa ei pidä myydä.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa No
  Tämä johtaisi alkoholin hinnan alenemiseen ja alkoholista aiheutuvien ongelmien kasvuun.
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
  En kannata uhkapelaamista, sillä se voi viedä imuunsa ihmisiä, myöhemmin jopa vastoin tahtoaan. Toisaalta uhkapelien kieltäminen voisi tuoda suuria ongelmia. Toisaalta monopolin purkaminen voisi olla jopa hyvästä. Toisaalta tällä tavalla sitä pystytään parhaiten valvomaan(nykymonopolimalli). Valtiolla pitäisi olla enemmän kiinnostusta haittojen korjaamiseen. Tosin nykyäänkään ei tämä malli toimi, paljon on peliongelmaisia. :/. No vastaan kyllä.
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille No
  Muuten kannatettava idea, mutta siinä on yksi haittapuoli: Jos on sellainen rahaongelmainen, jolle ei myydä yksityiseltä sektorilta vakuutusta, joutuu tälläinen heppu aika pahaan jamaan. Täytyy olla valinnanmahdollisuus julkisen ja yksityisen välillä.
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
  Tämähän on palvelusetelimalli. Tottahan toki tämä on kannatettavaa, mutta kaikkia kouluja ei silti pidä yksityistää, pitää olla myös julkisia kouluja.
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa Yes
  Nykyisten tietojeni(liberaalien kotisivu) perusteella kannatan tätä.
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Täysimääräisiä korkeammat maksut. Ympäristön saastuttajat ahtaalle!!!
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
  En nyt nykyisillä tiedoillani osaa vastustaakaan.
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
  Homous on täysin luonnollinen luonnon keino hallitta väestön liikakasvua. He ovat aivan samanarvoisia ihmisiä, kuin muutkin.
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
  Kyllä, kunhan vain ensin tarkistetaan, että he ovat kelvollisia toimimaan vanhempina, ihan kuin normaalitkin ihmiset tarkastetaan. Tässä asiassa usein otetaan esiin, miten pelätään homojen lasten joutuvan kiusatuiksi. Mutta kun tästä saataisiin yleistä, ei siinä olisi enää mitään sen erikoisempaa, kuin mitä nykyään on avioerolapsissa.
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
  Tehtävä jotenkin sellainen järjestelmä, missä tv-maksu on vapaaehtoinen ja sen maksamalla saa näkyviin ykkösen ja kakkosenkin.
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
  Miksipä ei.
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
  Itse kuulun Evankelis-Luterilaiseen Kirkkoon ja olen jonkin sortin uskovakin. Mutta uskonnonvapauttakin kannatan ja niin ollen tasa-arvoista kohtelua kaikille uskonnoille.
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
  Juu, ei mitään pakkojäsenyyksiä, johan lainkin mukaan on oikeus olla kuulumatta.
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta Yes
  Joo, kyllä se varmaan ihan hyvä olisi. Ei voimaksta kantaa, voi muuttua.
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Yes
  Tälläiset SAK:ot ja muut ovat saaneet Suomessa jo mielestäni hiemna liikaakin valtaa. Toki ammattiyhdistyksiä tulee olla ja ne ovat tärkeitä edunvalvojia. Mutta kohtuus myös niiden vallankäytölle.
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
  Okei, en vastusta ainakaan kovin voimakkaasti ainakaan tällä hetkellä ja näillä tiedoilla.
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
  Jos tarpeeksi suuri osa kansasta sitä vaatii, niin kyllä. meillä on kuitenkin edustuksellinen demokratia ja edustajien pitäisi osata päättää asioista ilman kansanäänestyksiäkin. En kannata sitä, että asiantuntemusta vaativissa asioissa järjestetään kansanäänestyksiä, kuten EU:n perustuslaki ja NATO.
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Yes
  Kuulostaa todella hyvältä ja demokraattiselta. Voisikohan sen saada piirroksena johonkin, kun en oikein osaa hahmottaa, mitä ovat ylimääräiset äänet. Mutta se, että saa asettaa ehdokkaat paremmuusjäejestykseen kuulostaa hyvältä, ja vielä kun voi äänestää henkilöä puolueessa, ilman että joku inhokkityyppi puolueessa hyötyy yhtään vertausluvuista.
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
  Toisaalta sitä voisi kyllä koittaa, mutta saatan muutta mielipidettäni.
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
  Tullit suosivat rikkaiden maiden tuotteita. Kannatan köyhien maiden auttamista, ja uskon tullien poiston auttavan.
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
  Monikulttuurisuus on rikkaus ja erilaisuus myös. Pidän siitä, että kotimaani voi tarjota turvapaikan joillekin, joiden kotimaa ei ole yhtä hyvä. "Isänmaallisuus on elävä yhteisvastuun tunne, kansalliskiihko tunkiollaan kiekuva kukko". -En muista kuka. Tervetuloa ulkomaalaiset, sorretut ja vainotut.
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Jos niin haluavat, eikä työntekijöilläkään ole sitä vastaan mitään
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Tottahan toki, toivottavasti yhteisymmärryksessä työntekijöiden kanssa.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa No
  Ja rakentaa rannat täyteen ja ajaa eläimet pois. Ei ihminen saa suhtautua luontoon noin ylimielisesti. Lisää rantoja luonnonsuojelualueiksi.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
  Jos kerran osaavat huolehtia asioista, ovat turvallisia ja kaivattuja eivätkä saastuta liikaa.
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
  Mitäs liberalismia sellainen olisi, että pakotetaan vasten tahtoaan ihmiset opiskelemaan toista kotimaista. Pakko vähentää motivaatiota. Ja nostaa pintaan negatiivisia tunteita.
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Töihin vaan jos huvittaa. Mihin niitä lupia tarvitaan, jos työnantaja ja valtio huolehtivat työntekijän turvallisuudesta ja oikeuksista.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
  Prostituutio lailliseksi ja valtion valvontaan. Rikollisuus vähenisi ja moraaliongelma on jokaisen kansalaisen itsensä asia, ei ihmisiä voi pakottamalla muuntaa hyviksi ihmisiksi, vaan se lähtää jokaisen ihmisen omasta valinnasta.
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
  Katso edellinen kohta.
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
  Kyllä vaan, asevelvollisuus on laillinen vapaudenriisto ja vuoden työpanoksen pakko sosialisoiminen. Lisäksi siinä menee työntekijöitä, opiskelijoita ja muuta resurssia 0.5-1:ksi vuodeksi hukkaan.
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Joo, ei mitään työpanoksen pakkososialisointia!
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
  Kun ensin selvitetään lapsenhoitokyky
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
  Tietty, ei seksuaalinen suuntautuminen mitään muuta.
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
  Ei ole kivaa olla jatkuvassa tuskassa.
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa
  Käytön dekriminalisointi on asia jota kannatan tässä asiassa.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta Yes
  Onhan se nyt virallisesti ainakin liberaalipuolue, jossa on muutamia liberaleja ajatuksia omaavaa henkilöäkin. Enemmistö kuitenkaan tuskin on kovin liberaaleja valitettavasti.
3.1.2 SDP No
  Sosialistinen konservatiivipuolue
3.1.3 Kokoomus Yes
  Kypäräpappipuolue ei ole enää niin kypäräpappi, vaikka aika paljon onkin.
3.1.4 Vihreät Yes
  Liberaaleja, valitettavasti vain usein hyvin sosialistisia.
3.1.5 Vasemmistoliitto No
  Varsinkaan agressiivinen porvarivastainen vasemmistolaisuus ei saa sympatiaani. Konservatiivinenkin on aika lailla(mm. ryhmäkuri).
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
  Liian konservatiivista.
3.1.7 RKP Yes
  "Liberaali"puolue, joka haluaa pakottaa suomalaiset lukemaan ruotsia. Ei nyt sentään ole kuitenkaan virallisesti konservatiivi.
3.1.8 Perussuomalaiset No
  Nämä lähes anarkisti-autoriteetti linjalla keskiviivan ja autoriteetti äärimmäisyyden paikkeilla olevat ainakin lähes kansalliskiihkoilijat eivät minulta saa tukea. Äänestäisin liberaaleja tässä vaaliliitossa vain, jos on aika selvää, että PS ei siitä hyödy.
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
  No muutin mielipiteeni EI:hin luettuani yhden perustelun, jossa luki että samoja lakeja heidänkin on noudatettava, ja tulin siihen tuleksaan, että olen samaa mieltä sen kirjoittajan kanssa.
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha No
  Kannatan valinnanvapautta asiassa, munasolulla tuskin on mitään henkisiä kykyjä, kuten tunteita tai ajattelua.
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille Yes
  Naista ei saa sortaa tälläiseen. Eli pakottaa synnyttämään raiskaajansa lasta. Mikäli raskaus ei ole vielä liian pitkällä.
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti No
  En tiedä mikä on 2. kolmannes, mutta muutan vastauksen eiksi.
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää No
  Ei enää sitten, kun lapsella alkaa henkisyys kehittyä. Eli vaikka hermosto.
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää No
  Miksi pitäisi? Mielestäni on ihmisoikeusrikos tappaa vauva. Se on minkä tahansa ikäisen ihmisen tappoon rinnastettava teko.
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on Yes
  Saadaan suuret alennukset sotakoneista. Saadaan suurempi pelote.
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys No
  Kansa luulee liikaa ja tietää liian vähän.
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
  Antaa asiantuntijoiden päättää.
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys No
  Antaa asiantuntijoiden päättää, ei asioista ulkona olevan kansan.
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen Yes
  Saadaan suurempi pelote.
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi
  Voisi sitä yrittää, kunhan ollaan vaan selvillä, että siitä on enemmän hyötyä, kuin haittaa.
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin Yes
  Kuntaliitoksin kunnat säästäisivät hallintokuluissa.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää Yes
  Hallintokulu säästöjä
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
  Tottahan nyt kunnan edustuston tulee saada päättää itsenäisyydestään.
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia Yes
  Jotta saataisiin hajoutettua virastoja myös kehä 3:n ulkopuolelle.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan No
  Tottahan valtion työpaikkoja voisi perustaa muualle Suomeen, niin että useammalla olisi mahdollisuus asua maalla, jossa on mukavampaa kuin savuisessa ja sumuisessa kaupungissa, jossa ihmiset eivät tunne edes naapuriaan, ja joissa on vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, en haluaisi olla yksi heistä. Tuossa oli viittaus erääseen lempilauluuni.
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
  On helpompaa, että kunta hoitaa kyseiset tehtävät, koska kunnalla on läheisempi suhde kotikuntansa asioihin.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
  Olisi hyvä saada äänestää parasta ehdolla olevaa ehdokasta.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä Yes
  Pienen vähemmistön kielen ei tulisi olla pakolla jokaisen osaamaa, joten tälläisten kielivähemmistöjen erityisoikeudet pitäisi poistaa. Tietenkin tälläisillä paikkakunnilla vähemmistökielen osavaa tulisi suosia virallisiin palvelutehtäviin palkattaessa.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia No
  En näe syytä PAKOTTAA naisia tähän vain sen takia, että miespulisetkin sen joutuvat käymään.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla Yes
  Se onnistunee ihan markkinatalouden kauttakin.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Yes
  Tuotolla mitattuna ympäristöystävällisin ja halvin vaihtoehto
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää Yes
  Kannatan ihmisoikeuksia ja myös eläinoikeuksia, Älykkäitä eläimiä ei tule tapettaman. Ennen syrjittiin mustia, koska olivat niin erinäköisiä. Nyt syrjitään eläimiä ja orjuutetaan niitä, koska ne ovat niin erinäköisiä ja ei osata ajatella, että myös niillä on tunteet ja tietoisuus. Tietysti luonnossa eläimet tappavat toisiaan, mutta ihmisten ei tulisi enää tulla siihen lisäksi.
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää Yes
  Tämä on vaikea eettinen probleema, mutta katson tätä sellaisesta näkökulmasta, jossa ihmisen henki on eläimen henkeä arvokkaampi, mutta eläimen henki ihmisen nautintoa paljon, paljon tärkeämpi. Eli kosmetiikanteollisuuden eläinkokeet on lopetettava!
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää Yes
  Kyllä!!! Nämä loukkaavat eläimen oikeuksia olla olemassa rajumman kautta. Näissä asioissa eläin rinnastetaan hengettömään kulutushyödykkeeseen, jonka ainoana tehtävänä on tuottaa ihmisille nautintoa. Eläimilläkin on tunteet. Elämän kunnioitus ja arvostus ovat minulle ERITTÄIN tärkeitä arvoja. Eläimen henki on tärkeämpi, kuin ihmisen nautinto. Nämä ovat eläinoikeusrikoksia!
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain Yes
  "Jolle pitäisi tehdä jotain" Kysypä samalla kannatanko hyvyyttä :). Kuka nyt ei olisi sitä mieltä, että sille pitäisi tehdä jotain. Konkreettisia asioita, joita asiaan liittyen kannatan aivan kuten John Stuart Millkin on, jopa luonnonsujelu talouskasvun kustannuksella.
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta Yes
  Hyvä alku ilmastonsuojelussa.
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä No
  Antaa ammattilaisten päättää.