Liberaalit
# Question Harjula
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Yes
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Yes
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava
  En oikein vielä lakkauttaisi. Nykyisin on monia tiloja, joita hoitavat perikunnat. Nämä asiat pitää selvittää ennenkuin aletaan tehdä näissä asioissa lakimuutoksia. Käy äkkiä niin, että valtio pystyisi lunastaan pilkkahinnalla isoja määriä metsää ja maita, uskon. En hyväksy.
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
  Mutta todella vain silloin, kun ne ovat tuottoisia, jotta niistä saa hyvän hinnan.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa Yes
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
  Pitää myös huolehtia siitä, että kansanäänestys todella tapahtuu. Mitään porsaanreikiä ei saa jättää lakiin, jolla voisi kansanäänestyksen oikeuden kumota.
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Yes
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa No
  Läänejä ei saa lakkauttaa silloin, jos kunnat eivät selviä itse. Esim Lapin lääniä ei saa lakkauttaa, ainakaan vielä.
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
  Ehdottomasti, mutta ympäristöasiat myös samalla kuntoon. Kehittää siten tekniikkaa esim.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta)
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista No
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
  Elleivät varsinkaan saa palkkaa.
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Ehdottomasti. On uskomatonta, että se on ollut kansalaisvelvollisuus. Sehän on pakottamista ja kiristystä.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa No
  Uskon, että kenelläkään ei saa olla oikeutta päättä toisen elämän pituudesta.
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa No
  Ei mitään huumeita saa laillistaa.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta No
3.1.2 SDP No
3.1.3 Kokoomus No
3.1.4 Vihreät No
3.1.5 Vasemmistoliitto No
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
3.1.7 RKP Yes
  On lähinpänä mielestäni ja ovat sympaattisia.
3.1.8 Perussuomalaiset No
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu Yes
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on Yes
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi Yes
  Perustan vastaukseni sille, että EU:n perustusasiakirjassa nimenomaan vakuutettiin, että EU on ja tulee olemaan itsenäisten valtioiden liitto
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin Yes
  Yksin huonosti toimeentulevat kunnat.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää No
  Nämä ovat jo niin suuria, että e pitäisi yhdistää.
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää No
  Kansanäänestys mielummin.
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla Yes
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Yes
  Ydinvoima on vaarallista. Muita korvaavia tuotantomuotoja kyllä löytyy. Tutkimus on avainasemassa. Hienoja ja turvallisia energioita on olemassa.
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä