HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/pirkanmaa/ehdokas/1774/
Liberaalit
# Question Luoma-Nirva
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan No
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Yes
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
  Valtio on tuomari eikä pelaaja. Tuomarien ei pidä osallistua peliin, sillä se vaarantaa tuomioiden tasapuolisuuden. Tuomari-analogia ei tosin päde sikäli, että valtio laatii myös pelin säännöt.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
  RAY:n monopolia perustellaan usein sillä, että se käyttää suuren osan tuotostaan hyväntekeväisyyteen. Sama vaikutus saataisiin myös pelkästään uhkapeliyrityksiä verottamalla. Tämä ei vaadi minkään yksittäisen yrityksen monopoliasemaa.
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa No
  En oikeastaan ymmärrä, miten tämä auttaisi asiaa. Eikä tämä taida oikein liittyä liberalismiinkaan.
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta Yes
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Yes
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Yes
  Pidän STV:stä enemmän kuin nykytavasta. Oletettavasti vielä parempi olisi kuitenkin hyväksymismenetelmä(Approval Voting) tai Condorcet. Lisätietoja:
Äänestämisen ongelmia
ElectionMethods.org
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Mielestäni ravintoloiden pitäisi saada olla auki niin pitkään kuin ne itse haluavat, kuten tavoiteohjelmassakin todetaan. Ei aukioloa pidä ainakaan entisestään rajoittaa.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Itse en tupakoi enkä itse asiassa juurikaan siedä tupakansavua. Mielestäni on kuitenkin kunkin ravintolan pitäjän oma asia päättää, sallitaanko vai kielletäänkö tupakointi ravintolassa. Asiakkaat voivat sitten äänestää jaloillaan, minkä tyyppisestä ilmapiiristä pitävät.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta)
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Jos joku ulkomaalainen välttämättä haluaa tulla Suomeen tekemään töitä ja maksamaan veroja, niin siitä vain, kaikin mokomin. Turha tätä varten on mitään lupia joutua kyselemään.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
  Perusteluita voi lukea täältä.
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Tosin, jos asevelvollisille maksettasiin käypää palkkaa, ei asepalvelusta olisi enää mitään syytä pitää pakollisena, heitä tulisi palvelukseen vapaaehtoisestikin riittävästi. Työstä maksettava palkkahan on riittävä nimenomaan silloin, kun tarpeeksi moni suostuu sillä työtä tekemään.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
  Periaattessa huumet voisi minun puolestani laillistaa, suurin osa huumeisiin liittyvistä ongelmista on nimenomaan kieltolakipolitiikan seurausta. Tämän kirjaaminen tavoiteohjelmaan on kuitenkin vähän riskialtista, kun muistelee, millaiseen riepotteluun Vihreät joutuivat julkisuudessa, kun yrittivät ottaa varovasti kantaa dekriminalisoinnin puolesta.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta
3.1.2 SDP No
3.1.3 Kokoomus
3.1.4 Vihreät Yes
3.1.5 Vasemmistoliitto No
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
3.1.7 RKP
3.1.8 Perussuomalaiset No
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha No
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille Yes
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti Yes
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää No
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
  ks. EU-kansanäänestys.
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki No
  Heli Parkkisen artikkeli Vapaasanassa perustelee asian varsin hyvin.
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
  Suora demokratia on parempi kuin edustuksellinen. Vähänkin tärkeämmistä asioista päätösvalta pitäisi olla kansalaisilla, ei poliitikoilla.
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin No
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi Yes
  Nykyinen järjestelmä vaatii turhaa rahan siirtelyä taskusta toiseen. Lisäksi kuntien avustusjärjestelmä toimii kuten sosiaaliturvan kannustinloukut: mitä huonommin kunnat asiansa hoitavat, sitä enemmän ne saavat avustuksia. Siten niiden kannattaa rakentaa mielummin uusi jäähalli ja sitten kinuta valtiolta avustuksia, kun rahat eivät riitää terveydenhoitoon.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia Yes
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Kunhan valtio huolehtii perusturvasta, voidaan palkkaneuvottelut jättää täysin työntekijöiden ja työnantajien välisiksi.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä