Olen helsinkiläinen 22-vuotias fysiikan opiskelija.
Liberaalit
# Question Mustalahti
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Yes
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan No
  Ilmainen raha passivoi, joten se ei ole hyvä tukimuoto. Työkykyiselle ihmiselle löytyy aina jotakin hommaa, mitä hän voi tehdä saadakseen minimitoimeentulon verran rahaa. Nämä hommat voivat olla vaikkapa maanteiden ojien siivousta, tai muuta sellaista, mihin ei tarvita mitään koulutusta. Opintolaina systeemin on mielestäni hyvä lisä tähän kuvailemaani "sosiaaliturvaan". Henkilöllä, jolla ei ole mitään tuloja on siis kolme vaihtoehtoa. 1. Elää ilman tuloja. 2. Menee siivoamaan maanteiden ojia, ja saa siitä vähän rahaa. 3. Nostaa opintolainaa, edellyttää opinto-oikeutta.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
  Jos ei kannata viljellä niin ei sitten.
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
  Tällä toimenpiteellä saadaan Suomi liikkumaan. Oletettavasti hyväkuntoinen tupakoimaton ja alkoholia kohtuudella käyttävä saa sairausvakuutuksensa halvemmalla kuin ylipainoinen viinasieppo. Jos erotus on kyllin suuri saattaa joku ottaa vakuutusyhtiön vinkistä vaarin.
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
  Näin annetaan yksityiskouluille enemmän tilaa.
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa No
  Jalo idea, mutta käytännössä ei voi toimia. Kouluilla ei ole resursseja järjestää ensimmäisen vuoden koulutusta 2-3:ssa kerroksessa. Siis ensimmäinen kurssi alkaa syksyllä ja kevällää jatkuu toinen. Useinkaan ei ole mahdollista aloittaa ensimmäistä kurssia myös keväällä. Ja mihin tuo kolmas sisäänotto enää mahtuisi.
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Periaatteella: auto ei saastuta, vaan sillä ajaminen.
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata
  Tässä voi käydä niin, ettei jokin firma pystykään ostamaan havittelemaansa päästömäärää. Tällöin firman tulevaisuus voi olla uhattuna, ja työpaikat.
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta Yes
  Mitähän nuo minimioikeudet olisivat.
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Yes
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys No
  Onhan se jo nähty, mitä siitä tulee, kun kansalaiset saavat päättää asioista. Kaiken maailman Halmeet pääsee eduskuntaan.:C I:2270 Q:STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön A:EOS I:2280 Q:Läänit voidaan lakkauttaa A:EOS C:Mitä ne tekee nykyään?
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
  Pakolaisia voidaan aina ottaa vastaan, kun täällä on heille paremmat oltavat kuin heidän kotimaassaan. Riittävä asunto pakolaiselle on teltta tai sähkölämmitteinen kontti talvella. Ensisijaisesti pakolaiseksi lähdetään pelosta menettää oma henki, ei parantaa omaa elintasoa.
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa No
  Rantarakentamisen kieltämiselle on hyvät maisemalliset ja ekologiset perusteet.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
  Toinen kotimainen kieli pitää poistaa. Ja yleensäkin mitkä aineet tulee olla pakollisia kouluissa.
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
  Prostitutio on ammatti siinä kuin lehdenjako
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Valtio ei saa riistää ihmisten vapautta. Täysi korvus riistosta on oikeutettu, mutta tälläinen mallihan ei koskaan voi olla todellinen.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
  Ei ole mitään perusteita tämän estämiselle.
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta No
3.1.2 SDP No
3.1.3 Kokoomus
3.1.4 Vihreät
3.1.5 Vasemmistoliitto No
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
3.1.7 RKP
3.1.8 Perussuomalaiset No
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
  Vartija on vastuussa työnantajalleen, eiköhän se riitä.
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
  Kaikki sellaiset ratkaisut, jotka kasvattavat Suomen puolustusbudjettia eivät ole hyväksyttäviä. Nato-jäsenyys kasvattaisi tätä budjettia.
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
  EU:n tulisi olla itsenäisten vapaiden valtioiden välinen liitto, tai sopimus siitä, että ihmiset ja omaisuus saavat vapaasti liikkua maiden välillä. EU ei tarvitse mitään virkamieskoneistoa saati parlamenttia tai perustuslakia.
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin
  Kyllä kuntien on kohta pakko huomata että rahat riittäisivät paremmin kimpassa.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää
  Se on Helsingin, Espoon ja Vantaan asia
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää
  Mitä kysymys tarkoittaa?
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
  Valtion ei pidä suosia ketään aluepolitiikassa.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi Yes
  Ei valtio voi vaatia kuntia järjestämään joitakin palveluita, vaikka sitten antaisi niille rahaa näiden palvelujen tuottamiseen. Jos valtio haluaa kansalaisille palveluja, tulee sen itse ne myös tuottaa.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
  En muutenkaan usko että ihmisen asuin paikkakunnalla olisi mitään merkitystä. Siis miksi joka kolkasta pitäisi tulla yhtäkään edustajaa. Pois rajoitukset.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä No
  annetaan ruotsin kakkossija englannille, ja kaikki murheet on poissa.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia Yes
  Tälläinen velvollisuus ylipäätään on väärin. Mutta jos siitä ei eroon päästä, niin pitää sen tasa-arvon nimissä koskea molempia sukupuolia. Vaikkei naisia pakotettaisikaan varsinaiseen sotilaskoulutukseen, niin sitten lottakoulutukseen.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Minkä sille voi jos naiset hakeutuvat aloille, joissa palkkaus on huonompi.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Yes
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä