Synt. 1977, kauppakorkeakoulun opiskelija, klassinen liberaali eli libertaristi; kuuntele joutessasi tunnin esitelmäni libertarismista osoitteessa http://mr_z.daug.net/files/monologivideo.mp3 (lisätietoja: http://mr_z.daug.net/monologi.html)
Liberaalit
# Question Ellilä
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan No
  Liian korkea veroaste.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan No
  Liian paljon etuuksia, liian suuret julkiset menot. Kannatan vain klassista liberaalia yövartijavaltiota.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
  Kaikki aukioloaikojen regulointi on lopetettava kokonaan. Jos esim. kerrostalon alakerrassa olevasta ravintolasta koituu meluhaittaa samassa talossa asuville ihmisille, taloyhtiö ymmärtää itsekin rajoittaa ravintolan aukioloaikaa ilman mitään byrokraattien tai poliitikkojen ohjausta.
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
  Laissez-faire!
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
  Tämäkin on hyvä syy erota EU:sta. Nykyisin maksamme EU-jäsenmaksujen ja valtion budjetin kautta yhteensä n. 2 mrd euroa vuodessa maataloustukea + lisähintaa elintarvikkeista tullimuurien vuoksi. Maataloustukea ei voi perustuslain mukaan lakkauttaa, ellemme eroa EU:sta. Haluatko sinä todella maksaa veroja kreikkalaisten tupakanviljelijöiden tai ranskalaisten viininviljelijöiden tukemiseksi?
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
  Yritysten valtiollinen omistus on sosialismia. Valtion ei pidä omistaa ylipäätään yhtään mitään muuta kuin poliisin ja armeijan aseet. Kaikki virastotalotkin pitäisi vuokrata yksityisiltä kiinteistöyhtiöiltä eduskuntataloa myöten (turvallisuussyistä muutaman vuoden vuokrasopimuksilla), koska omistajana valtio ei osaa ottaa huomioon kiinteistöjen pääomakuluja. Miksi esim. ministeriöiden täytyy sijaita Helsingin ydinkeskustassa, vaikka esim. Vantaalta löytyisi toimistotilaa 75-80 % halvemmalla?
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
  Samoin alkoholin vähittäiskauppamyynnin kellonaikarajoitukset (7-21) pitää poistaa ja alkoholivero lakkauttaa.
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
  Samoin RAY ja Veikkaus Oy pitää yksityistää, niiden tuotolla aiemmin rahoitetut tukimuodot lopettaa ja arpajaisvero lakkauttaa.
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
  Niiden on oltava vapaaehtoisia. Nykyisen kaltaista lakisääteistä veroluonteista sairausvakuutusmaksua ei pidä ohjata yksityiselle sektorille.
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Yes
  Koulutuspalveluiden ostosetelit ovat pienempi paha kuin nykyiset kolhoosimaisesti toimivat keskusjohtoiset koulut, mutta pidemmän päälle verovaroja ei pitäisi käyttää koulutukseen lainkaan. Kannatan vain klassista liberaalia yövartijavaltiota.
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa No
  Ei kuulu valtiolle, jokaisen koulun on päätettävä asiasta itse. Koulutussetelien käyttöönotto ja koulujen yksityistäminen luovat kilpailua koulujen kesken, jolloin koulut joutuvat järjestämään opetuksen ja oppilasvalinnat asiakkaidensa kannalta optimaalisella tavalla. Minkään keskusjohtoisen byrokratian ei pidä päättää, miten usein ja millä tavalla kouluihin valitaan oppilaita.
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Toisten ihmisten omistaman ilman, veden tai maan pilaaminen on yksityisen omistusoikeuden vastaista.
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
  Jos päästöt halutaan kiintiöidä, huutokauppa on ainoa oikea metodi päästöoikeuksien myymiseksi. Yleensä kuitenkin on parempi vain periä päästöistä tiettyä marginaalihintaa määrittelemättä mitään kiintiöitä.
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto No
  On pyrittävä siihen, että valtio ei rekisteröi mitään avioliittoja - ei homojen sen enempää kuin heteroidenkaan. Kansalaisia pitää kohdella yksilöinä, ei aviopareina. Esimerkiksi automaattista perintöoikeutta ei aviopuolisoilla pidä olla. Jos mitään parisuhteeseen perustuvia juridisia etuoikeuksia ei olisi, valtion ei tarvitsisi tietää kansalaisten parisuhteista mitään. Tämä olisi ainoa oikea liberaali asiaintila. Homot ovat väärässä vaatiessaan rekisteröityjä parisuhteita tai laissa tunnustettuja homoavioliittoja. Oikea tavoite on, että valtio ei tietäisi eikä välittäisi kenenkään avioliitoista tai muista parisuhteista yhtään mitään. Ihmisten yksityiselämä ei kuulu valtiolle.
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
  Lapsen kannalta on parasta, että hänellä on sekä isä että äiti. Tästä syystä ulkopuolisia adoptiolapsia ei pidä antaa homopareille tai yksinäisille aikuisille, vaan pelkästään heteropariskunnille. Yksinhuoltajaksi jääneen homon aikaisemmasta heterosuhteesta syntynyt biologinen lapsi ei kuitenkaan menetä mitään saadessaan toiseksi huoltajaksi vanhempansa uuden, samaa sukupuolta olevan kumppanin.
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
  Sananvapaus vaarantuu, kun valtio tuottaa propagandaa veronmaksajien rahoilla. Tästä syystä on lakkautettava tv-lupamaksut, yksityisten tv-yhtiöiden maksamat julkisen tv-palvelun maksut, lakisääteiset ohjelmanormit (kielikiintiöt, mainosaikarajoitukset jne.), lehdistötuki yms.
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
  On kyseenalaista, ovatko lähetystaajuudet edes tällä hetkellä valtion omistuksessa. Yksityisten radio- ja tv-yhtiöiden voidaan katsoa jo nyt omistavan omat lähetystaajuutensa, joten valtion ei pidä sosialisoida niitä ja myydä niitä edelleen. Vain valtion radio- ja tv-taajuudet pitää myydä huutokaupalla. Nykyisin toimivien yksityisten radio- ja tv-yhtiöiden pitää saada nykyiset lähetystaajuutensa täyteen omistukseensa maksutta.
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
  Kaikkien uskontojen erioikeudet pitää poistaa. Laissa ei pidä olla kategoriaa "uskonnolliset yhteisöt". Jokainen uskontokunta voi halutessaan rekisteröityä yhdistykseksi tai yritykseksi; Suomen ev.-lut. kirkon on oltava juridisesti samassa asemassa kuin McDonalds Oy. Valtion ei pidä ylläpitää mitään erillistä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä. Verovaroin ei pidä tukea mitään uskonnollista toimintaa: peruskoulujen ja lukioiden uskonnonopetus, yliopistojen teologian opetus, puolustusvoimien kirkollinen toiminta, valtioneuvoston juhlajumalanpalvelukset, tasavallan presidentin rukouspäiväjulistus yms. huuhaa on lopetettava heti. Uskontokuntien jäsenyyden ei myöskään pidä automaattisesti periytyä lapsille; kaikkien ihmisten pitää olla syntyessään uskontokuntiin kuulumattomia, aivan kuten kukaan ei syntyessään kuulu mihinkään muuhunkaan yhdistykseen. Vanhemmat saavat halutessaan liittää lapsensa uskontokuntaan, mutta mitään automaattista jäsenyyttä ei pidä olla. Lasten pakottaminen uskonnonharjoitukseen on ihmisoikeusrikos, josta on rangaistava vanhempia ankarasti esim. sakoilla ja tarvittaessa lasten huostaanotolla. Uskonnon varjolla tehtyjä rikoksia (esim. lasten sukupuolielinten silpominen eli ns. ympärileikkaus) ei pidä katsoa läpi käsien uskonnonvapauden perusteella; uskonnonvapauteen ei kuulu mitään oikeutta loukata toisten ihmistä fyysistä turvallisuutta tai omistusoikeuksia.
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
  Itsestään selvää. Pakkojäsenyys on kommunismia.
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta Yes
  Erityisesti on kumottava laki työehtosopimusten yleissitovuudesta, joka on keskeinen syy työttömyyteen. Työehtojen on oltava täysin vapaasti sovittavissa työnantajan ja työntekijän välillä. Työntekijä ei tarvitse mitään muita lakisääteisiä minimioikeuksia kuin sen, että työnantaja noudattaa tekemäänsä sopimusta. Esim. työaikoja, vuosilomia tai äitiyslomia ei pidä säätää lailla tai päättää keskusjohtoisesti tuponeuvotteluissa. Vapailla markkinoilla työnantajien keskinäinen kilpailu takaa työntekijälle tuottavuutta vastaavan palkan ja hyvät työolot.
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Yes
  Työnantajilla ei pidä olla mitään muita velvollisuuksia kuin velvollisuus noudattaa työntekijöidensä kanssa tekemiään sopimuksia. Työntekijät eivät varmaankaan sopimuksissa vaadi työnantajaa keräämään urheiluseurojensa jäsenmaksuja tai puhelinlaskujaan tai sähkölaskujaan. Työnantaja on erikseen ja jäsenmaksuja ym. laskuja maksava pankki on erikseen. Työnantajille on säädetty velvollisuus tilittää työntekijöidensä AY-jäsenmaksuja vain siksi, että ammattiliitot ovat esittäneet tämän vaatimuksen tuponeuvotteluissa valtion antamien privilegioiden turvin. Kun ammattiliitoilta ja työnantajajärjestöiltä poistetaan valtion antamat privilegiot, mitään tuponeuvotteluja ei enää käydä. Vapailla markkinoilla kukaan ei esitä työehtosopimusneuvotteluissa vaatimusta ay-jäsenmaksujen tai puhelinlaskujen keräämisestä työnantajan kautta. Ajatuskin on naurettava.
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
  Tämä tehtävä on annettava Korkeimmalle Oikeudelle, kuten USA:ssa.
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
  Miljoonia kansalaisia on hankalampi lahjoa kuin parlamentin jäseniä, joten kansanäänestyksessä voidaan helpommin saavuttaa yleisen edun mukaisia tuloksia kuin korruptoituneessa, eturyhmäpolitikoinnin motivoimassa eduskunnassa (ks. Raippaluodon silta, Kuopio-Siilinjärvi-moottoritie jne.).
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön No
  Nykyinen d'Hondtin menetelmä toimisi hyvin, jos koko maa olisi yhtenä 200 ehdokkaan vaalipiirinä.
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
  Ahvenanmaa erityistapauksena säilyttäköön maakuntatason autonomiansa tai erotkoon vaikka koko Suomesta.
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
  Yksi liberaalien vanhimpia tavoitteita, ks. Anders Chydenius: Den Nationale Winsten, 1765.
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan No
  Maahanmuuttajia tulkoon Suomeen vaikka miljoonia, mutta kenellekään ei pidä antaa pakolaisen statuksella subjektiivista oikeutta saada ilmaista toimeentuloa, asuntoa, terveydenhoitoa ja koulutusta suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Suomeen 90-luvun alussa tulleet kymmenentuhatta somalia olivat asuneet vuosikausia turvallisesti Venäjällä, mutta päättivät huvikseen tulla Suomeen ilmaisen rahan perässä. Tällaista suomalaisten veronmaksajien lypsämistä pitää vähentää, ei lisätä.
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Kaikki aukioloaikojen regulointi on lopetettava kokonaan. Jos esim. kerrostalon alakerrassa olevasta ravintolasta koituu meluhaittaa samassa talossa asuville ihmisille, taloyhtiö ymmärtää itsekin rajoittaa ravintolan aukioloaikaa ilman mitään byrokraattien tai poliitikkojen ohjausta.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Koskee myös baaritiskien tupakointikieltoa - jos joku tulee vapaaehtoisesti baariin töihin, hän ottaa tietoisesti riskin passiivisesta tupakoinnista.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
  Yksityinen maanomistusoikeus ei toteudu, ellei maanomistaja saa itse päättää omalle maalleen rakentamisesta.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
  Juuri näin. Ydinvoiman rakentamisen luvanvaraisuus pitäisi lopettaa. Ydinvoimalan rakentamisen pitäisi olla sallittua ilman mitään rajoituksia lukuunottamatta jotain muutaman kilometrin minimietäisyyttä voimalan ja asutuksen välillä. Vapailla markkinoilla Suomeen olisi jo rakennettu viides ja kuudes ydinvoimala, mutta hörhöt (esim. ydinvoiman vastaisen ponnen eduskunnassa vuonna 1993 tehnyt kepulainen kansanedustaja Matti Vanhanen, nykyinen pääministeri) ovat saaneet asiaa jarrutettua lietsomalla hysteerisiä ja irrationaalisia pelkoja. Ydinvoimalat ovat vaarattomia, terveisin nimimerkki "olen uinut 35-asteisessa merivedessä Olkiluodon rantasaunalla ydinvoimalan lauhdevesiputken vieressä, olen käynyt Loviisan ydinvoimalan reaktorihallissa metrin päässä reaktorikattilan kannesta".
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
  Myös ruotsin lakisääteinen (ja perustuslaillinen) asema pitäisi lopettaa. Jokaisen kunnan pitäisi itse saada päättää omista virallisista kielistään. Jossain isossa kunnassa voi olla kannattavaa tarjota palveluita vaikka yhden prosentin kielivähemmistölle, jossain pienessä kunnassa ei kannata edes 10-20 % vähemmistön takia käyttää kahta kieltä. Mikään ratkaisu ei siis voi olla ainoa oikea malli, joka sopisi kaikille kunnille. Valtakunnallisella tasolla suomen pitäisi olla ainoa virallinen kieli, koska suomea puhuu äidinkielenään n. 95 % väestöstä.
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Laissez-faire!
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
  ks. ed.
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
  Bordellit laillisiksi, huorat pois kaduilta, seksin myynti kadulla kriminalisoitava järjestyshäiriönä - eiväthän hierojat tai parturitkaan kaupittele palveluksiaan kaduilla...
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
  Myös sodan ajan asevelvollisuus pitää lopettaa. Rauhan aikana voidaan ottaa armeijaan vapaaehtoisesti miehiä, jotka allekirjoittavat sitoumuksen olla sodan aikana käytettävissä ennalta määriteltyä palkkaa vastaan. Asevelvollisuuden lakkauttaminen ei välttämättä merkitse vakituisen palkka-armeijan perustamista, vaan nykyisenkaltaista varusmieskoulutusta voidaan asevelvollisuuden lakkauttamisen jälkeen jatkaa vapaaehtoisena ja palkallisena.
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Asevelvollisuus pitäisi lopettaa, mutta palkan maksaminen varusmiehille olisi askel oikeaan suuntaan - aseistakieltäytyjistä ei tarvitsisi välittää, jos miehiä tulisi palkan vuoksi armeijaan vapaaehtoisestikin aivan tarpeeksi.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
  Pitäisi sallia, mutta ei tukea. Valtion tehtäviin ei kuulu ihmisten hedelmättömyyden parantaminen.
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille No
  Lapsen kannalta on parasta, että hänellä on sekä isä että äiti. Tästä syystä perheen ulkopuolisia adoptiolapsia ei pidä antaa homopareille tai yksinäisille aikuisille, vaan pelkästään heteropariskunnille. Kannatan kuitenkin perheen sisäistä adoptio-oikeutta homopareille, koska yksinhuoltajaksi jääneen homon aikaisemmasta heterosuhteesta syntynyt biologinen lapsi ei menetä mitään saadessaan toiseksi huoltajaksi vanhempansa uuden, samaa sukupuolta olevan kumppanin.
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
  Ei ketään pidä pakottaa elämään satavuotiaaksi jonain letkuissa kiinni olevana vihanneksena. Ihmisarvoon kuuluu oikeus kuolla arvokkaasti.
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
  Kaikki huumeet pitää laillistaa. On ihmisten oma asia, mitä nautintoaineita haluavat käyttää. Heroiini oli Suomessa laillista 50-luvulle asti, ongelmia ei ollut juuri lainkaan. Laillistaminen alentaa hintoja ja siten vähentää oheisrikollisuutta ja prostituutiota: narkomaanit eivät joudu myymään itseään tai varastamaan omaisuutta tai tekemään palkkamurhia saadakseen rahaa, jos aineet maksavat pari euroa per käyttökerta nykyisen n. sadan euron hintaisen heroiini- tai kokaiinikäyttökerran sijasta.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta No
  Juntteja, natseja, siltarumpupoliitikkoja.
3.1.2 SDP No
  Sosiaalitanttoja.
3.1.3 Kokoomus Yes
  Markkinamyönteisin muista puolueista. Monilla ehdokkailla samoja tai jopa parempia mielipiteitä kuin Liberaalit rp:n ehdokkailla.
3.1.4 Vihreät Yes
  Ääritapauksessa ehkä, jos jossain vaalipiirissä liberaaleilla ei muuten ole mitään toivoa saada yhtäkään ehdokasta läpi. Ongelmana punavihreiden markkinatalousvastaisuus. Äänestäjien silmissä vihreiden imago on kuitenkin liberaali, joten vaaliliitto vihreiden kanssa ei karkoita liberaaleja äänestäjiä.
3.1.5 Vasemmistoliitto No
  Kommunisteja.
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
  Natseja, Talibanin kristillinen vastine, liberalismin täydellinen antiteesi.
3.1.7 RKP Yes
  Ääritapauksessa ehkä, jos jossain vaalipiirissä liberaaleilla ei muuten ole mitään toivoa saada yhtäkään ehdokasta läpi. Ongelmana RKP:n luonne eturyhmäpuolueena - ks. Jutta Zilliacuksen kolumni Hbl:ssa 8.8.2003.
3.1.8 Perussuomalaiset Yes
  Riippuu heidän ehdokkaistaan samassa vaalipiirissä. Tony Halme tai Timo Soini on OK. Jos perussuomalaisten ehdokkaana on joku Ilkka Hakalehdon kaltainen natsi, ehdoton ei vaaliliitolle heidän kanssaan.
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
  Vartijoilla ja ylipäätään kenellä tahansa on jo nyt juridinen vastuu tekemisistään, ei siihen mitään erityistä virkavastuulakia tarvita.
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha No
  Hedelmöitetty munasolu eli tsygootti on verrattavissa yksisoluiseen bakteeriin. Olisi ihmisarvon halventamista kutsua tuollaista bakteerin tasoista mikroskooppisen pientä biomassakappaletta ihmiseksi. Koska tsygootti ei ole ihminen, myöskään sen tuhoaminen ei ole murha. Ei bakteerien tai virustenkaan tuhoaminen lääkkeillä ole murha.
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille Yes
  Ketään ei pidä pakottaa synnyttämään lapsia vasten tahtoaan.
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti Yes
  Ketään ei pidä pakottaa synnyttämään lapsia vasten tahtoaan.
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää Yes
  Ketään ei pidä pakottaa synnyttämään lapsia vasten tahtoaan.
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää No
  Vastasyntynyt vauva on erillinen elävä olento. Jos lapsen biologiset vanhemmat eivät halua sitä elättää, sille löytyy kyllä varmasti vapaaehtoiset adoptiovanhemmat jostakin.
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
  Suomi ei ole mikään Itä-Euroopan maa, joka tarvitsee NATO:a turvakseen Venäjää vastaan. Suomelle olisi NATO-jäsenyydestä pelkkää haittaa, koska se sitoisi poliittisesti Suomea kolmansien maiden välisiin sotiin. Suomen ei tarvitse pelätä Venäjää, koska sotatilan alkaessa Suomi pystyy välittömästi mobilisoimaan puolen miljoonan miehen armeijan. Suomi pystyy käyttämään enemmän sotilaallista voimaa kuin USA Irakin sodassa. Venäjä ei uskalla hyökätä tänne. Mikään muu taho ei ole relevantti turvallisuusriski. Al-Qaida tai muu islamilainen terroristijengi ei ole kiinnostunut Suomesta, koska Suomi ei ole liittounut USA:n, Israelin tai Saudi-Arabian kanssa.
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
  Perustavanlaatuinen ulkopoliittinen kysymys, jota ei ole ratkaistu missään eduskuntavaaleissa: jokaisen puolueen sisällä on paljon sekä NATO-jäsenyyden kannattajia että vastustajia, joten eduskuntavaalitulokset eivät anna eduskunnalle selkeää demokraattista mandaattia päättää asiasta.
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki No
  Suomen pitäisi välittömästi erota EU:sta. Suomen ei olisi pitänyt alun perinkään liittyä EU:n jäseneksi. EU on täysin turha keskusjohtoinen sosialistinen byrokraattinen imperiumi. EU rajoittaa vapaata markkinataloutta tullimuureillaan, maatalous- ym. tukiaisillaan, direktiiveillään ja minimiverolaeillaan - esimerkiksi Suomessa aiotaan EU:n vaatimuksesta siirtyä osinkojen kahdenkertaiseen verotukseen, vaikka nimenomaan yhtiöveron hyvitysjärjestelmä eli osinkojen verovapaus on ollut ratkaisevan tärkeää Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityksen kannalta. EU edustaa sosialismia. Suomen pitäisi olla EU:n ulkopuolinen itsenäinen markkinatalousmaa, kuten Sveitsi, Liechtenstein, Monaco, Norja, Islanti, USA, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti.
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
  Perustuslailla muodostettava uusi unioni ei ole se sama järjestelmä, johon liittymisestä päätettiin vuoden 1994 kansanäänestyksessä. Niinpä tästä uudesta unionista on järjestettävä uusi äänestys. Sitä paitsi vuoden 1994 kansanäänestyksen alla kansalaisille annettiin väärää tietoa unionin luonteesta: silloinen tasavallan presidentti Martti Ahtisaari, eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen ja pääministeri Esko Aho väittivät, että EU:n jäsenenä Suomi ei luovu omasta valuutastaan. Jos EMU-jäsenyydestä olisi kerrottu kansalaisille ennen vuoden 1994 kansanäänestystä, äänestystulos olisi ollut kielteinen ylivoimaisella enemmistöllä. Niinpä nykyinenkään EU-jäsenyys ja siihen kuuluva EMU-jäsenyys ei perustu kansanäänestykseen.
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
  ks. 1.1 ja 2.1
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
  ks. 2.1
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin No
  Kunnat yhdistyvät itse, jos se on niille kannattavaa.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää No
  Tämä vähentäisi vero- ja tonttikilpailua kuntien kesken ja siten nostaisi veroja ja asuntojen hintoja. Mieluummin nykyisetkin kunnat pitäisi pilkkoa pienempiin osiin, Helsingissä esim. Lauttasaari voisi itsenäistyä.
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
  Kunnat yhdistyvät itse, jos se on niille kannattavaa.
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
  Mitään aluepolitiikkaa ei pidä olla. On ihmisten oma asia, missä he haluavat asua - ei ole valtion tehtävä painostaa tukiaisin ihmisiä muuttamaan jonnekin.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
  ks. ed.
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
  Kuntien lakisääteiset tehtävät pitää poistaa kokonaan, ei siirtää niitä valtion hoidettaviksi. Samalla tietysti kuntien valtionosuudet ja muut valtionavut pitää poistaa.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
  Ei ole mitään syytä pyrkiä kansanedustajien tasaiseen jakaumaan ympäri maata. Päinvastoin kaikenlainen siltarumpupolitikointi (ks. Raippaluodon silta, Kuopio-Siilinjärvi-moottoritie jne.) jäisi vähemmälle saman ehdokkaan kannatuksen tullessa ympäri maata, jolloin kansanedustajalla ei olisi insentiiviä ajaa yhden alueen intressejä muun maan kustannuksella.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä No
  Myös ruotsin lakisääteinen (ja perustuslaillinen) asema pitäisi lopettaa. Jokaisen kunnan pitäisi itse saada päättää omista virallisista kielistään. Jossain isossa kunnassa voi olla kannattavaa tarjota palveluita vaikka yhden prosentin kielivähemmistölle, jossain pienessä kunnassa ei kannata edes 10-20 % vähemmistön takia käyttää kahta kieltä. Mikään ratkaisu ei siis voi olla ainoa oikea malli, joka sopisi kaikille kunnille. Valtakunnallisella tasolla suomen pitäisi olla ainoa virallinen kieli, koska suomea puhuu äidinkielenään n. 95 % väestöstä.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia No
  On pienempi paha varastaa 6 kk aikaa puolelta ikäluokasta kuin koko ikäluokalta. Tasa-arvo ei saa olla tärkeämpää kuin vapaus.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Työmarkkinoiden pitää toimia vapaasti. Jos naiset menevät vapaaehtoisesti töihin pienipalkkaisille aloille, saavat syyttää itseään. Sitä paitsi palkkojen keskusjohtoinen korottaminen ylitse markkinaehtoisten palkkojen aiheuttaa vain työttömyyttä. Sairaanhoitajanaisten palkkojen korottaminen insinöörimiesten palkkojen tasolle on paras keino saada mahdollisimman paljon sairaanhoitajanaisia työttömiksi.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Yes
  Ydinvoiman käyttöä ei pidä valtion mahtikäskyillä erityisesti lisätä, vaan ydinvoiman rakentamisen luvanvaraisuus pitäisi lopettaa. Ydinvoimalan rakentamisen pitäisi olla sallittua ilman mitään rajoituksia lukuunottamatta jotain muutaman kilometrin minimietäisyyttä voimalan ja asutuksen välillä. Vapailla markkinoilla Suomeen olisi varmasti jo rakennettu viides ja kuudes ydinvoimala, mutta hörhöt (esim. ydinvoiman vastaisen ponnen eduskunnassa vuonna 1993 tehnyt kepulainen kansanedustaja Matti Vanhanen, nykyinen pääministeri) ovat saaneet asiaa jarrutettua lietsomalla hysteerisiä ja irrationaalisia pelkoja. Ydinvoimalat ovat vaarattomia, terveisin nimimerkki "olen uinut 35-asteisessa merivedessä Olkiluodon rantasaunalla ydinvoimalan lauhdevesiputken vieressä, olen käynyt Loviisan ydinvoimalan reaktorihallissa metrin päässä reaktorikattilan kannesta".
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää No
  Luonnossakin eläimet tappaa toisiaan, esim. hai voinee syödä delfiinin. Ihmisellä ei ole velvollisuutta taata eläimelle turvallisempia olosuhteita kuin mitä luonnossa yleisesti vallitsee. Ihmisellä ei ole velvollisuutta olla syömättä hirveä, koska luonnossa hirvi voi joutua suden suuhun. "Älykkäiden" eläinten (delfiinit, valaat, apinat) erityiskohteluun ei ole mitään rationaalisia perusteita.
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää No
  Eläimet eivät ajattele, kipu on vain refleksi. Eläimet ovat geenien ohjaamia biomassasta rakennettuja robotteja. Muun väittäminen on uskonnollista huuhaata.
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää No
  Eläimet eivät ajattele, kipu on vain refleksi. Eläimet ovat geenien ohjaamia biomassasta rakennettuja robotteja. Muun väittäminen on uskonnollista huuhaata. BTW, kaikille Animalian jäsenille ja muille kettutytöille pitäisi ihan vain läppänä näyttää videolta satanistielokuvan Omen III ketunmetsästyskohtaus: siinä pyyhittiin ketunmetsästykseen ensi kertaa osallistuneen murrosikäisen pojan kasvoja verisellä ketunkäpälällä alan miesten initiaatioriittinä...;-)
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain No
  Ei ole tieteellisiä todisteita moisesta.
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta No
  Ei ole tieteellisiä todisteita ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta tai sen haitallisuudesta tai Kioton sopimuksen hyödyllisyydestä. Kioton sopimus on satojen miljardien eurojen heittämistä kankkulan kaivoon.
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä No
  Suurella yleisöllä ei ole riittävää asiantuntemusta esim. hiilivoimaloiden ja ydinvoimaloiden ulkoishaittojen arviointiin. Esim. Suomessa ydinvoimaloiden olemassaolon aikana eli n. 30 vuoden aikana ydinvoiman kumulatiiviset haittavaikutukset ovat olleet yhteensä tasan nolla euroa. Suuri yleisö saattaisi kuitenkin tyhmyyttään kannattaa jotain haittaveroa ydinvoimalle. Eduskunta pystynee arvioimaan haittoja realistisemmin kuultuaan asiantuntijoita (esim. lääkärien ja säteilyturvakeskuksen lausuntoja ydinvoimaloiden mitättömän pienen säteilyn vaarattomuudesta).