26, tällä hetkellä työskentelen kaupassa, jussi.laakso@gmail.com, naimaton, kannatan klassista liberalismia
Liberaalit
# Question Laakso
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan No
  Verottajan pitää kohdella kaikkia tasa-arvoisesti. Ei siis ole oikein, että kaikkein pienimmät tulot vapautettaisiin kokonaan veroista. Lisäksi 40% on aivan liian suuri veroprosentti.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan No
  Kannatan kansalaipalkan maksamista kaikille tuloista riippumatta.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
  Tälläisiä asioita ei pitäisi säätää ollenkaan lailla.
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
  Täydellinen elinkeinonvapaus turvattava ilman mielivaltaisia lupakäytäntöjä.
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
  Kuten muutkin elinkeinotuet.
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
  Ei valtion tehtävä ole olla yrittäjä.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
  Tässäkin turvattava täydellinen kilpailu- ja elinkeinovapaus.
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
  Sama juttu.
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
  Mutta ei pakollisena.
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön
  Mielummin suoraan koulutustukeen.
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa
  Samapa tuo. Koulut päättäkööt itse. Tämä ei ole poliittinen asia.
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
  Kunhan se ei ole veromuotoinen vaan todella korvausmuotoinen.
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata No
  Ei mitään järkeä. Tämähän tarkottaisi käytänössä sitä, että joku ostaisi itselleen oikeuden rikkoa lakia.
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
  Kielto olisi sopimusvapauden vastaista.
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
  Adoptio-oikeudet pitäisi olla täsmälleen samat kuin heteropareilla.
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
  Koko yleisradiosysteemi pitäisi lakkauttaa. Ei tarvita mitään valtion virallista äänitorvea. Televisiolupa on sitä paitsi jo ajatuksenakin sananvapauden vastainen.
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata No
  Kuka niitä sit huutokauppaisi ja millä valtuudella? Lähetystaajudet pitäisi olla vapaasti kaikkien käytössä.
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
  Valtion pitää kohdella kaikki uskontoja ja elämänkatsomuksia tasa-arvoisesti.
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
  Korvattava lukukausimaksuilla.
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta No
  Sopimusvapauden pitäisi olla täydellinen. Siis ei mitään sellasia minimioikeuksia josta ei voisi halutessaan myös luopua.
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Yes
  Ei tietenkään ketään saa pakottaa toimimaan jonkun yksittäisen etujärjestön asiamiehenä.
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin No
  Kyllä nykyistenkin tuomioistuinten pitäisi käsitellä rikoksia perustuslakia vastaan.
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Yes
  Päätöksenteko tuotava lähemmäs kansaa, välillisestä välittömään demokratiaan.
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön No
  Kaikki vaalit pitäisi toimittaa suorina henkilövaaleina joissa saisi äänestää useita ehdokkaita.
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa
  Lääneille voisi siirtää joitain valtion tehtäviä. Toisaalta jos näin ei tehdä parempi lakkauttaa kokonaan.
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
  Mitä vapaampaa kauppa on, sen enemmän se hyödyttää ihmisiä. Sitä vartenhan kauppaa käydään että kaikki sen osapuolet hyötyvät. Sen rajoittaminen ja hankaloittaminen on siis suoraan pois ihmisten hyvinvoinnista.
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
  Pakolaistermistä pitäisi päästä eroon ja puhua vain siirtolaisista joiden tuloa ei pidä mitenkään rajoittaa, mutta heille ei myöskään pidä taata sen kummempaa toimeentuloa kuin kansalaispalkka.
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Ihan niin kauan kuin haluavat. Ei tälläisiin asioihin pidä puuttua lainsäädännöllä.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Sama juttu.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
  Maanomistajan saatava itse päättää oman maansa käytöstä.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
  Sama pätee tähän, kuin muihinkin elinkeinolupiin.
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
  Kaikkien aineiden pakollisuus pitäisi poistaa.
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Ulkomaalaisia työntekijöitä pitää kohdella täysin samoin kun kotimaisia.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
  Sehän on pelkästään hyvä jos työllistää itsensä.
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
  Ei vapaaehtoinen seksikauppa ketään vahingoita. Voimavarat suunnattava pakottamisen estämiseen.
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
  Kuten myös sodanajan. Ei yksilönvapautta saa uhrata, vaikka tarkoitus olisi kuinka tärkeä.
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
  Tämä olisi vähintä.
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
  Valtion ei kuulu päättää siitä kuka saa saada lapsia ja kuka ei.
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
  Lainsäädännössä ei saa syrjiä ketään seksuaalisen suuntautumisen takia.
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
  Ihmisellä oltava oikeus päättää omasta elämästään. Ei kuitenkaan tahdosta riippumatonta eutanasiaa.
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
  Ei ole mitään järkeä tuhlata poliisin ja oikeuslaitoksen voimavaroja pilvenpolttajien jahtaamiseen, vaan keskitettävä ne esim. väkivalta- ja omaisuusrikosten estämiseen.
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta No
  Liberaalista taustastaan huolimatta tällä hetkellä liian konservatiivisia.
3.1.2 SDP No
  Sosialisteja, eli kannattavat pakkovaltaa.
3.1.3 Kokoomus No
  Perustaltaan liian konservatiiveja.
3.1.4 Vihreät No
  Monin paikoin sosialistisia ja jarruttavat turhaan edistystä.
3.1.5 Vasemmistoliitto No
  Vrt. Sdp
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
  Konservatiiveja eli haluavat tukahduttaa yksilönvapauden.
3.1.7 RKP No
  Pienen ihmisryhmän edunvalvontapuolue.
3.1.8 Perussuomalaiset No
  Liian kapeakatseisia. Lisäksi kannatavat käsittääkseni laajamittaisia tulonsiirtoja.
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
  En usko, että mitään erillistä lakia tarvitaan.
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha No
  Siinä vaiheessa ei voi sanoa vielä olevan kyse ihmisyksilöstä.
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille Yes
  Aborttiasia on puhtaasti tulkinnanvarainen asia. Jos sikiö katsotaan ihmisyksilöksi aborttia ei pidä sallia missään tilanteessa, jos sikiötä ei katsota ihmisyksilöksi abortti pitää sallia aina. Mitään välimuotoa tässä ei nähdäkseni ole. Tällä hetkellä itse olen lievästi jälkimmäisen kannalla, mutta melkeen yhtä hyvin voisin olla täysin päinvastaista mieltä.
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti Yes
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää Yes
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää No
  Tässä vaiheessa ei ole enää tulkinnanvaraista onko kyse ihmisyksilöstä.
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
  En usko, että tälläisiin jäykkiin blokkeihin kannattaa mennä mukaan ellei ole aivan pakko. Eikä sellaista pakkoa ole nyt näköpiirissä./Edit 2014 Vaan nytpä on.Niin se maailma muuttuu ja doktriinit sen mukana kun Venäjä on taas näköjään imperialistinen roistovaltio.
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
  Jos jäsenyyttä aletaan aktiivisesti hakea niin kyllä, mutta toistaiseksi ei ajankohtaista.
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki No
  Rajoittaa liikaa yksilövapautta ja antaa toisaalta perusteettomia oikeuksia.
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
  Kansalaisiahan se koskeekin.
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
  Parempi on ettei sotketa EU:hun mitään pyssyleikkejä. Voi tulla rumaa jälkeä.
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
  Nykysyteemillä ei missään nimessä. (Vaikka sitähän se jo melkeen onkin.) Jos Eu:n perusteet olisivat toisenlaiset en välttämättä vastustaisi.
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin No
  Ei valtion pidä tälläisiin asioihin puuttua.
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
  Kunnallinen päätöksenteko on lähempänä yksilöä kuin valtion.
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
  Valtion ei pidä suosia ketään eikä mitään.
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
  Jos aluepolitiikalla tarkoitetaan em. kaltaista sähläystä parempi olisi ettei.
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
  Kunta on lähempänä yksilöä kuin valtio. Tosin kuntien lakisääteisiä tehtäviä pitäisi vähentää tuntuvasti.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
  Tämä edistäisi demokratiaa.
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä No
  Ei lakisääteisesti. Tosin jokaisen kunnan pitäisi voida itse päättää omista virallisista kielistään.
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia No
  Sittenhän tulisi vain tuplasti enemmän pakotettuja yksilöitä.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
  Ei tälläinen kuulu valtiolle. Muutoksen lähdettävä yksilötasolta.
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä
  Tämä ei ole poliittinen vaan markkinaehtoinen asia.
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää No
  Lain pitää säädellä vain ihmisten välistä toimintaa. Se miten ihmiset kohtelevat eläimiä on jokaisen henkilökohtaiseen moraaliin kuuluva asia. Älyllä ei oo sen kanssa mitään tekemistä ellei sit ole niin älykkäitä eläimiä että ne voisivat osallistua lainsäädäntöön.
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää No
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää No
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
  Enpä ole varma ilmastonmuutoksesta mutta kannatan kohtuullisia ja ehdottomia päästörajoja.
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta No
  Päästökauppa on laillistettua korruptiota. Päästörajat pitää olla ehdottomia.
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä No
  Eihän se mikään äänestysasia ole kuinka isoa vahinkoa on aiheutettu. Korvausten pitää perustua puhtaaseen faktatietoon.