Liberaalit
# Question Salonen-Bollström
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan No
  Kuntien ja valtion verotusosuuksien pitäisi olla 90% kunnille ja 10% valtiolle. Valtion ainoana tehtävänä tulisi olla sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden hoitaminen.
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan No
  Mitään sellaisia tukia, kuten lapsilisät, koulutussetelit, ei pitäisi maksaa. Lapsien saamisen kustannukset pitäisi kohdistua siihen perheeseen joka päättää lapsia hankkia.
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Yes
  Ei ole valtiovallan tehtävä määrätä sitä, miten yrittäjät pitävät yrityksiään auki - riippumatta toimialasta.
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Yes
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Yes
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Yes
  Valtion tehtäviin ei mielestäni kuulu yritystoimminan harjoittaminen.
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Yes
  Valtion monopoli ei ole hyväksyttävä, edes alkoholipolitiikkaa koskevissa asioissa.
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Yes
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Yes
  Julkisen hallinnon hoitama sairasvakuutusjärjestelmä on erittäin kallis ja resursseja tuhlaava. Byrokraatithan elävät vain toisilleen.
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön No
  Nykyinen peruskoulujärjestelmä pitää lopettaa kokonaan. Nykyinen järjestelmä vain tasapäistää oppilaat, eikä anna lahjakkaille väylää kehittyä omalle tasolleen. Kaikki valtion koulut tulisi lopettaa ja tilalle pitäisi tulla yksityisiä kouluja.
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa
  Koulujen pitäisi itse saada päättää siitä, kuinka usein ne oppilaita ottavat.
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Yes
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Yes
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Yes
  Suomen perustuslaki sanoo, että ketään ei saa asettaa eri asemaan, ilman hyväksyttävää syytä, sukupuolen, iän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näin ollen, jos kahta samaan sukupuoleen kuuluvaa estetään avioitumasta, on se perustuslain vaista.
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Yes
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Yes
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Yes
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Yes
  Kirkkojen tulisi olla rekisteröityjä yhdistyksiä siinä missä muidenkin.
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Yes
  Mihinkään toimintaan ei saa kuulua mitään pakkojäsenyyttä.
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta No
  Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, ilman mitään minimioikeuksia.
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Yes
  Ay-jäsenmaksujen kerääminen ei kuulu yritysten toimintaa millään tavoin.
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Yes
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys No
  Demokratiassa usein enemmistössä on idiootteja.
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Yes
  Valtion tulisi hoitaa vain armeija, rajavartiolaitos ja poliisi. Kuntien pitäisi hoitaa kaikki muu kansalaisia koskevat muut yhteiskunnalliset velvoitteet. Näin kunnat voisivat kilpailla esim. veroprosenteilla. Lääneistä ei ole kenellekkään mitään hyötyöä.
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Yes
  Ei ole olemassa mitään hyväksyttävää perustetta kaupan esteiden olemassaololle.
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Yes
  Kenen tahansa, joka suomeen haluaa muuttaa, pitäisi voida asetetua tänne asumaan.
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Aukioloajan pitäisi olla täysin yrittäjän päätettävissä.
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Tupakoimattomuuden pitäisi olla yrittäjän itsensä päätettävissä.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Yes
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Yes
  Toisen kotimaisen kielen opiskelusta ei ole Suomessa - ainakaan nykyään - hyötyä kenellekkään. Jos siitä joku tuntee saavansa hyötyä, voivat he mennä opiskelemaan kieltä esim. kansalaisopistoon - omalla kustannuksellaan tietenkin.
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Yes
  Mikään epäily ei saisi olla peruste käännyttämiselle. Vasta kun joku on todetty syylliseksi, voidaan henkilö käännyttää.
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Yes
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Yes
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Yes
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Yes
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Yes
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta No
3.1.2 SDP No
3.1.3 Kokoomus No
3.1.4 Vihreät No
3.1.5 Vasemmistoliitto No
3.1.6 Kristillisdemokraatit No
3.1.7 RKP No
3.1.8 Perussuomalaiset No
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu No
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on No
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki No
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys Yes
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen No
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi No
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin Yes
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Yes
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia No
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Yes
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi No
  Muut kuin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden hoitamiseen liittyvät tehtävät tulisi antaa kuntien hoidettavaksi.
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa Yes
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä No
  Millään kielivähemmistöllä ei pitäisi olla erityisoikeuksia
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia No
  ASevelvollisuus ei saisi koskea ketään. Jos kuitenkin on kahdesta pahasta valittava, olisi suotavaa, että vain toinen sukupuoli joutuu käymään armeijan.
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla No
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Yes
  Ydinvoiman käyttöä tulisi lisätä, jos muita energian lähteitä - josta saataisiin tarpeeksi energiaa - ei ole käytössä.
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä