Libertaari puhtaustesti
# Question Syreeni
1+ Puhtaustesti
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1+ Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Yes +
1.1.2+ Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää. Yes +
1.1.3+ Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Yes +
1.1.4+ Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes +
1.1.5+ Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Yes +
1.1.6+ Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla. +
1.1.7+ Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. Yes +
1.1.8+ Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes +
1.1.9+ Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja. Yes +
1.1.10+ Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Yes +
1.1.11+ Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia. +
1.1.12+ Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. +
1.1.13+ Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. Yes +
1.1.14+ Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa. Yes +
1.1.15+ Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes +
1.1.16+ Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. No +
1.1.17+ Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo. No +
1.1.18+ Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Yes +
1.1.19+ Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. No +
1.1.20+ Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja. No +
1.1.21+ Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes +
1.1.22+ Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No +
1.1.23+ Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. Yes +
1.1.24+ Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden. Yes +
1.1.25+ Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä. +
1.1.26+ Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. Yes +
1.1.27+ Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia. No +
1.1.28+ Valtiolla tulee olla virallinen kieli. No +
1.1.29+ Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. No +
1.1.30+ Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää. No +
1.1.31+ Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. No +
1.1.32+ Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille. Yes +
1.1.33+ Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes +
1.1.34+ Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia. Yes +
1.1.35+ Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. No +
1.1.36+ Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen. Yes +
1.1.37+ Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää. No +
1.1.38+ Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes +
1.1.39+ Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali. Yes +