Janne Vainio s. 1966 järjestösihteeri, toimittaja, jatko-opiskelija (filosofia) janne.vainio@helsinki.fi siviilisäädytön
Libertaari puhtaustesti
# Question Vainio
1 Puhtaustesti
  Libertaari puhtaustesti. Nämä ovat enimmäkseen teoreettisia kysymyksiä, joilla kukin voi testata, miten pitkälle yksilönvapauksissa on valmis menemään. Lisätietoa libertarismista: Libertarismi-FAQ
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa.
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää.
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Yes
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Yes
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla. No
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. Yes
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja. Yes
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa.
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia.
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. Yes
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. No
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa.
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi.
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo. No
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Yes
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. No
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja.
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. No
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden.
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä. Yes
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. Yes
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia. No
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli. No
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. No
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää.
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. No
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille. No
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia. Yes
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. No
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen.
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää.
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali. No