HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/pirkanmaa/ehdokas/1774/
Libertaari puhtaustesti
# Question Luoma-Nirva
1 Puhtaustesti
  Libertaari puhtaustesti. Nämä ovat enimmäkseen teoreettisia kysymyksiä, joilla kukin voi testata, miten pitkälle yksilönvapauksissa on valmis menemään. Lisätietoa libertarismista: Libertarismi-FAQ
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Yes
  Voidaan hoitaa yksityisestikin. Olen tosin sitä mieltä, että perusterveydenhuolto pitäisi silti taata myös varattomille. Sujunee parhaiten jonkinlaisen subventoidun vakuutuksen kautta.
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää.
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Yes
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Yes
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla.
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva.
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja.
  Muuten oikein, mutta ikäraja kyllä pitäisi säilyttää. Ainakin niin kauan, kun täysivaltaisuus määräytyy iän perusteella.
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Yes
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia.
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. Yes
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua.
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa.
  Koulutus voidaan kyllä järjestää yksityisestikin, mutta tämä on taas niitä peruspalveluita, jotka pitäisi mielestäni taata varattomillekin. Erillistä koulutustukea ei tosin tarvita, mikäli perustulo riittää kattamaan myös koulutuskulut.
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. No
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo.
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Yes
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi.
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja.
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. Yes
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden.
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä.
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen.
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia. No
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli.
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin.
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää.
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä.
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille.
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia.
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. No
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen.
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää.
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali.