Libertaari puhtaustesti
# Question Pahalahti
1 Puhtaustesti
  Libertaari puhtaustesti. Nämä ovat enimmäkseen teoreettisia kysymyksiä, joilla kukin voi testata, miten pitkälle yksilönvapauksissa on valmis menemään. Lisätietoa libertarismista: Libertarismi-FAQ
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Yes
  Jonkinlaisen perustulon turvin köyhimmätkin voivat ottaa vakuutuksen terveydenhuoltoa varten. Terveydenhuolto itsessään tulee yksityistää kokonaan.
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää. Yes
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa.
  En ole vielä täysin varma, kuinka kannattavaa on lakkauttaa kilpailuvirasto.
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes
  Perustulo hoitaa takaa elossa pysymisen myös eläkeläisille. Tämän lisäksi jokainen voi säästää itse eläkettään varten.
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Yes
  Tasaveroprosentti on tasa-arvoa.
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla. No
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. Yes
  Mikäli ikärajoja tarvitaan, ne voidaan määritellä eri asioita varten erikseen. Mitään yleistä täysikäisyysrajaa ei tarvitse olla. Myöskin yksilöiden eriaikainen kehittyminen tulisi ottaa huomioon, mikäli vain mahdollista.
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes
  Lain tarkoituksena on suojella ihmisiä toisiltaan. Mikäli uhria ei ole, on hankala nähdä miksi jonkin asian pitäisi olla kriminalisoitua. Yksilö saa tehdä itselleen mitä haluaa.
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja. Yes
  Jos joku haluaa myydä heroiinia maitokaupassa, siitä vaan. Se ei sinällään vahingoita yhtään ketään. Jos joku haluaa ostaa ja käyttää sitä, kantakoon itse vastuun mahdollisista vahingoista joita käyttö aiheuttaa.
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Yes
  Erilaisia laatustandardeja muodostuu kyllä markkinoilla, mikäli tarvetta on.
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia.
  Itsepuolustukseen käytettävät aseet ovat ok, mutta suurempien ihmisjoukkojen tuhoamiseen käytettävien aseiden hallintaa on ihan hyvä rajoittaa.
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. Yes
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. Yes
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa. Yes
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. Yes
  Samoin kuin on oikeus tehdä itsemurha. Orjaksi itsensä myyminen on tosin sen verran iso asia, että lainvalvojien täytyy olla hyvin tarkkana ettei ketään pakoteta tai huijata orjaksi.
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo. No
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Yes
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. No
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja. No
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. Yes
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden. Yes
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä. No
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. Yes
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia. No
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli. No
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. No
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää. Yes
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. Yes
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille. Yes
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia. Yes
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. No
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen. Yes
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää. Yes
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali.