26, tällä hetkellä työskentelen kaupassa, jussi.laakso@gmail.com, naimaton, kannatan klassista liberalismia
Libertaari puhtaustesti
# Question Laakso
1 Puhtaustesti
  Libertaari puhtaustesti. Nämä ovat enimmäkseen teoreettisia kysymyksiä, joilla kukin voi testata, miten pitkälle yksilönvapauksissa on valmis menemään. Lisätietoa libertarismista: Libertarismi-FAQ
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Yes
  Terveydenhuolto on palvelu, ei sinänsä mikään perusihmisoikeus.
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää. Yes
  Nämä rakentuisivat yksityisinä paljon tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin.
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Yes
  Vaikea asia kun vastakkain asetetaan kaksi liberalismille tärkeää arvoa eli kilpailunvapaus ja sopimusvapaus. Kallistun tässä kuitenkin sopimusvapauden puolelle. Eihän niihin sopimuksiin ole pakko mennä mukaan.
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes
  Lukuunottamatta kansalaispalkkaa.
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Yes
  Pitäisi olla itsestään selvää, että verottajan pitää kohdella kansalaisia tasa-arvoisesti.
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla. No
  Kohtuuden rajoissa pysyttelevä tulovero, jossa kaikilla sama veroprosentti, on ainoa hyväksyttävissä oleva veromuoto.
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. No
  Ei missään nimessä. Se mahdollistaisi mielivaltaisuuden. Eihän kukaan voisi yleispätevästi määritellä niitä kriteereitä. Joitain yksittäisiä oikeuksia voisi ehkä saada myös liukuvasti mutta ei yleistä täysi-ikäisyyttä.
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes
  Rikoslaki pitäisi olla nimenomaan uhrien puolta pitävä, ei valtion. Kuitenkin myös kohtuuttoman riskin aiheuttaminen sivullisille pitää olla kielletty vaikka tahallista vahingoittamista ei tapahtuisikaan.
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja. No
  Kovien huumeiden osalta riskit sivullisille ovat jo niin isot että ne voisi mun mielestä pitää kiellettyinä. Tietysti periaatteessa voisi tulla kyseeseen jonkunlaiset eristetyt alueet joissa oleskelu olisi omalla vastuulla mutta en sit tiedä toimisiko käytänössä.
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. No
  Kyllä lain pitää suojella kuluttajia selviltä huijauksilta. Mut toki vain silloin jos kuluttaja kokee tulleensa huijatuksi.
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia.
  Perusperiaatteena kannatan aseiden yksityisomistusoikeutta. Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden aserajoitukset voisi olla kuitenkin harkittava asia, samoin sellaisten räjähteiden joiden pelkkä säilytys aiheuttaa vakavan riskin sivullisille.
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. Yes
  Ei ole oikein pakottaa ketään tottelemaan itselleen epätyydyttävää lakia. Mutta sitten on tietysti myös muutettava pois ko. toimivallan vaikutuspiiristä. Eli jos oleskelee Suomessa on Suomen lakia noudatettava.
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. Yes
  Itse omistamalleen luonolle pitäisi saada tehdä mitä vaan, mutta toisten omistamaa ei saa saastuttaa kohtuuttomasti eikä muutenkaan vahingoittaa.
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa. No
  Jotta valtio voi odottaa lakien noudattamista, tietyt perustaidot pitää opettaa kaikille halukkaille. Mut paljon sitä pitäis kyllä karsia. Ehkä noin luokat 1-3 riittäis.
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes
  Kunhan muuttaa myös fyysisesti pois.
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. Yes
  Yksilönvapautta pitää kunnioittaa. Mitään syytä kieltoon ei ole.
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo. Yes
  Toki. Luonto on ollu ennen ihmistä ja tänne ihmisen jälkeen todennäköisesti jää.
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Yes
  Mitä lähempänä yksilöä, sen parempi
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. No
  Olennainen osa rangaistusta on katuminen ja sen kelaaminen mitä tuli tehtyä. Kuolemanrangaistushan on tavallaan vapauttava tuomio.
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja. No
  Ei vaan kuulu.
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes
  Ei ole valtion tehtävä. Jokainen yksilö auttakoot niin paljon ku parhaaksi näkee.
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No
  Kyllä heidänki kokoontumisvapautta pitää kunnioittaa. Mut rikolliset teot sit asia erikseen./edit 2013: Ollaanpas sitä oltu nuoria ja naiveja joskus...
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa.
  Siis perättömien tietojen levittämistä toisesta ei pidä laillistaa, mutta niin kauan ku on kyse pelkästä nimittelystä/haukkumisesta/vittuilusta se kuuluu sananvapauden piiriin ja on siis sallittava vaikkei omasta mielestäni yleensä viisasta olekkaan.
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden. No
  Kyllä esim. toisten henkilötietojen luvaton levittäminen on väärin. Jos sitä nyt tässä tarkotetaan.
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä.
  Jossain yksittäisessä tilanteessa periaatteessa kyllä, esim. rikollinen rikoksentekohetkellä. Tosin tähän liittyisi niin paljon käytännön ongelmia etten ehkä kannattais sellasta lakia kuitenkaan.
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. No
  Valtion yksi harvoista legitiimeistä tehtävistä mielestäni on just rahasysteemin ylläpito. Yksityistenkään rahyksiköiden käyttämistä ei kuitenkaan pidä kieltää./edit 2013 No nykyäänhän on bitcoin
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia.
  Lakisääteisesti nimi kyllä mut ei muuta. Muut kansallissymbolit tulee sit sponttaanisti kansalaisyhteiskunnan myötä jos ovat tullakseen.
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli. Yes
  Ilman sitä menis vähän liian hankalaksi ku esim. kaikki valtion lait pitäis julkaista kaikilla maailman kielillä.
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. No
  Ei tietenkään kuulu. Vapaa liikkuvuus kuuluu.
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää. Yes
  Kyllä esim. vaaleja varten mutta mahdollisuus oltava myös omien tietojen rekisteröinnin kieltämiseen jos äänioikeus yms. ei kiinnosta.
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. No
  Jos joku haluu välttämättä elellä ilman nimeä ni eläkööt.
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille. Yes
  Jos nyt oletetaan ettei siihen liity rikollista toimintaa.
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes
  Päivänselvää. Ihminen omistaa itsensä.
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia.
  Sukusiitos aiheuttaa vahinkoa lapsille. Mut jos lisääntymismahdollisuus on eliminoitu ni mitään syytä kieltoon ei ole.
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa.
  No mikä sit katsotaan aktiiviseksi? Työllistämistä pitää kyl helpottaa nykyisestä, mut henkilökohtaiset ratkaisut jättää yksilöille. Suhdannepolitiikan puolesta ei löydy mitään perusteluja.
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen. No
  Mitä harvemmista asioista päätetään kollektiivisesti sen parempi, mut niistä mistä on pakko tehdä yhteispäätös pitää voida päättää yksinkertaisella enemmistöllä ilman vähemmistön diktatuuri-mahdollisuutta.
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää. Yes
  Näinkin sen voi muotoilla. Hyvää yhteiskuntaa ei kukaan pysty yleispätevästi määrittelemään.
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes
  Jos molemmat osapuolet siihen vapaa-ehtoisesti suostuu, ni eihän se muilta pois ole.
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali. No
  Yksityinen moraali on subjektiivista.