Libertaari puhtaustesti
# Question Kokkoniemi
1 Puhtaustesti
  Libertaari puhtaustesti. Nämä ovat enimmäkseen teoreettisia kysymyksiä, joilla kukin voi testata, miten pitkälle yksilönvapauksissa on valmis menemään. Lisätietoa libertarismista: Libertarismi-FAQ
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Yes
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää. Yes
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Yes
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Yes
  Mutta mieluummin poistaa verotus kokonaan.
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla. Yes
  Tämä on edelleen proportionaalista verotustakin parempi ratkaisu, mutta ei edelleenkään riittävä.
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. Yes
  Koko täysi-ikäisyyden käsite on varsin tarpeeton.
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja. Yes
  Pitää muistaa, että vaaran aiheuttaminen muille ei silti ole hyväksyttävää. Yleinen aseenkanto-oikeus korjaa pahimmat ongelmat.
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Yes
  Ne eivät ole turhan tehokkaita nytkään ja aiheuttavat tarpeetonta hintojen nousua sekä valvontakustannuksia. Sama asia hoituu kuluttajien omalla aktiivisuudella ja tarvittaessa vapaaehtoisella järjestäytymisellä (tuotevalvontayhdistykset, jotka julkaisevat laatuinformaatiota? )
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia. Yes
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. Yes
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. Yes
  Itse pidän luonnonsuojelua hyvin tärkeänä ja uskoisin ancap yhteiskunnassa kuluttavani siihen reilusti nykyistä (lähinnä pakotettua) enemmän rahaa kun sitä ei enää pöllittäisi esmes huippu-urheilun tukemiseen.
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa. Yes
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. Yes
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo. No
  "Arvo" on hyvin subjektiivinen asia. Sen riippuessa täysin havainnoitsijasta, ei ilman havainnoitsijaa voi olla myöskään arvoa?
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille.
  Lainsäädäntö_valta_ pitäisi poistaa.
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. No
  Tappaminen sopii rikosten estämiseen niiden tapahtuessa. Koska syyllisyyttä ei koskaan voida täysin varmasti todeta ulkopuolisten toimesta ei peruuttamattomia rangaistuksia pidä käyttää.
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja. No
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. No
  On kuitenkin herjatun velvollisuus osoittaa, että rikos on todellisuudessa tapahtunut. (eli, että väite on todella perätön)
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden.
  Tietoa ei myöskään voi omistaa, joten tiedon omistusoikeuden loukkauksia ei voi olla olemassa. Poikkeuksena kuitenkin valheellinen tieto, jolla aiheutetaan muille vahinkoa. Petos on väärin, vaikka kyseessä onkin vain valheellisen tiedon esittäminen esim. kaupan toiselle osapuolelle. Tässä kuitenkaan ei ole kyseessä tiedon omistusoikeuden loukkaus, mutta tietoon liittyvä rikos kuitenkin. Kysymykseen ei siis varsinaisesti voi vastata.
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä. Yes
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. Yes
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia. No
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli. No
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. No
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää. No
  Tietysti "valtiolla" jonka jäsenyys on vapaaehtoista voi olla ihan millaiset jäsenyysehdot vain. Olen kuitenkin tulkinnut valtion näissä kysymyksissä nimenomaan sellaiseksi entiteetiksi, jonka jäsenyys on pakollista.
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. No
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille. Yes
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia. Yes
  Onko jollakulla oikeasti tälle päteväkin kieltoperuste? Jahven vihaa ei lasketa :)
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. No
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen. Yes
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää. Yes
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali. No
  Moraali on täysin subjektiivista.