Questions
# Question Approval
1 Periaateohjelma
2 Yksilönvapausohjelma
2.1 Yksilönvapaudet lähtökohtana
2.2 Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
2.2.1+ Lisäys:Kansalaisten liikkumista ei saa seurata (Oskar) Approval 100%
2.2.2+ Lisäys: Vakuutusyhtiöillä ei oikeutta hinnoitella sukupuolen tai tai muiden yksityisasioiden perusteella (Mikko) Approval 100%
2.3 Vapauksien lisääminen
2.3.1+ Poisto: Poistetaan pätkä Rahapelit-otsikon lopusta (Tuomas) Approval 100%
2.3.2+ Muutos: Myös ravintoloiden aukioloajat vapaaksi Approval 100%
2.3.3+ Lisäys: Taksiliiketoiminnan vapauttaminen Approval 100%
2.3.4+ Lisäys: Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Approval 100%
2.3.5+ Muutos: Asevelvollisuus 1 (Mikko) Approval 0%
2.3.6+ Muutos: Asevelvollisuus 2 (Tapani) Approval 100%
2.3.7+ Muutos: Asevelvollisuus 3 (Pekka) Approval -%
2.3.8 Äänestys: Asevelvollisuus 2 - Tapani (Kyllä) vs. Asevelvollisuus 3 - Pekka (Ei) // EI ÄÄNESTETÄ Approval -%
2.3.9 Äänestys: Edellisen voittaja / Tapani (Kyllä) vs. Asevelvollisuus 1 - Mikko (Ei) Approval -%
2.3.10 Äänestys: Edellisen voittaja (Kyllä) vs. nykyinen ohjelma (Ei) Approval -%
2.4 Yhdenvertaisuus
2.4.1+ Muutos: Avioliittolaki (Satu) Approval 0%
2.4.2+ Lisäys 1: Lasten ja vanhempien väliset oikeudet (Mikko) Approval 0%
2.4.3+ Lisäys 2: Vanhemmuus (Satu) Approval 0%
2.4.4 Lisäys 1: Lasten ja vanhempien väliset oikeudet - Mikko (Kyllä) vs. Lisäys 2: Vanhemmuus - Satu (Ei) Approval -%
2.4.5 Edellisen voittaja vs. nykyinen ohjelma (eli ei lisätä mitään) Approval -%
2.4.6+ Muutos: Sukupuoli (Satu) Approval 100%
2.4.7+ Muutos: sukupuolen vaihtamiseen->sukupuolen korjaamiseen (Maria) Approval 100%
2.4.8+ Lisäys: Valtion harjoittaman sukupuolierottelun kieltäminen (Oskar) // VEDETTY POIS Approval -%
2.5 Oikeusturva
2.5.1+ Lisäys: Rikosoikeudellinen osittaissyyllisyys (Tuukka) Approval 0%
3 Tietoyhteiskuntaohjelma
3.1 Tekijänoikeudet ja patentit
3.1.1+ Muutos: Tekijänoikeussuoja yhteen vuoteen tekijän kuolemasta (Raoul) Approval 0%
3.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
3.2.1+ Muutos: Tarkennetaan kansanäänestysaloitetta Approval 100%
3.2.2+ Lisäys: Vaalipiirit tulee poistaa Approval 0%
3.2.3+ Lisäys: Äänioikeusikäraja tulee alentaa 16 vuoteen (Ahto) Approval 100%
3.2.4+ Muutos: osallistuva -> osallistava (Tapani) Approval 100%
3.2.5+ Lisäys: Kansalaisten mielipiteitä mittaava palvelu (Tapani) Approval 0%
3.2.6+ Lisäys 1: Verkkoäänestys (Ahto) Approval 0%
3.2.7+ Lisäys 2: Verkkoäänestys (Tapani) Approval 100%
3.2.8 Lisäys 1 - Ahto (Kyllä) vs Lisäys 2 - Tapani (Ei) Approval -%
3.2.9 Edellisen voittaja (Kyllä) vs Puolueohjelma (Ei) Approval -%
3.3 Ohjelmistohankkeet
3.4 Tieto ja tutkimus
3.5 Opetus tietoyhteiskunnassa
3.5.1+ Muutos: Media- ja mainoslukutaidon opetusta lisättävä (Tapani) Approval 100%
4 Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma
4.1+ Poisto: Ammattiyhdistysliikeviittausten poisto (Mikko) Approval 0%
4.1 Taloudellinen vakaus ja kasvu
4.2 Perustulo
4.2.1+ Muutos: Perustulo § 5 (Yaamboo) Approval 100%
4.3 Parempi palvelurakenneuudistus
4.4 Kuntien talouden parantaminen
4.5 Työllisyyden parantaminen
5 Eurooppa-ohjelma
5.1 Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
5.2 Unioni ja talous
5.3 Unionin instituutiot
5.4 Unioni ja kansalaisyhteiskunta
6+ Muut ehdotukset
Created by jln Last edit: