Tänne voi lisätä formaalit, äänestysvalmiit muutosehdotukset puolueen ohjelmiin, jotta niistä voidaan äänestää kun ohjelmia seuraavan kerran muutetaan. "Äänestysvalmis" tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa on jo valmiiksi mietitty: Lisää ehdotus halutun ohjelman ja otsikon alle muodossa:
rivinro, lisäys/muutos/poisto, ehdottaja (jos joku muu kuin se joka kirjaa sen tänne)

Jos pystyt tiivistämään muutoksen sisällön lyhyellä yhden rivin lauseella, lisää sekin titleen, muussa tapauksessa anna olla. (Rivinumeroita ei vielä ole tiedossa joten ne voi unohtaa tässä vaiheessa ja lisätä myöhemmin.)

Kommenttikenttään kirjoita itse ehdotus. Jos lisäys, kirjoita lisättävä teksti kokonaisuudessaan. Jos poisto, kirjoita poistettava teksti (tai jos isompi kokonaisuus, mistä lauseesta alkaen poisto alkaa ja minne päättyy). Muutoksessa kirjoita ensin korvattava teksti, "muutetaan muotoon" ja sitten uusi teksti.

Mallisuorituksia voi katsoa vuoden 2013 kevätkokouksen ehdotuksista.

Jos ehdotus ei sovi mihinkään olemassolevaan kohtaan, sen voi lisätä otsikon "Muut ehdotukset"-alle.

Nykyinen ohjelma

Questions
# Question Approval
1 Periaateohjelma
2 Yksilönvapausohjelma
2.1 Yksilönvapaudet lähtökohtana
2.2 Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
2.2.1 Lisäys:Kansalaisten liikkumista ei saa seurata (Oskar) Approval 100%
 
Yksityisyydensuojan tulee ulottua myös kansalaisen liikkumiseen.

Kansalaisten automaattinen seuraaminen valtion taholta on tapahduttava vain tuomioistuimen päätöksellä.

Kansalaisten automaattista ja laajamittaista liikkumisen seuraamista rauhan aikana, esimerkiksi GPS-seurannalla, poliisien rekisterikilpitunnistelaitteistolla, keskinopeuskameroilla, kasvojentunnistustekniikoilla ja muilla elektronisilla laitteilla ja tavoilla ei tule hyväksyä.

Lailla ja muilla toimilla on turvattava kansalaisille mielekäs mahdollisuus oleskella ja liikkua vapaa-aikanaan myös ilman yritysten seurantaa.

(Lauseet on mahdollista typografisoida halutusti ja kirjoitusvirheet korjata)
2.2.2 Lisäys: Vakuutusyhtiöillä ei oikeutta hinnoitella sukupuolen tai tai muiden yksityisasioiden perusteella (Mikko) Approval 100%
 

Ehdotan, että Yksilönvapausohjelmaan lisätään kohtaan ”Yksityisyys”, 4. kappale:

"Osa vakuutusyhtiöiden myöntämistä vakuutuksista on luonteeltaan yhteiskunnallisesti merkittäviä joko siksi, että ne ovat pakollisia tai koskevat luonnostaan huomattavan laajoja väestönosia, esimerkkinä sairausvakuutukset. Piraattipuolue edellyttää, että tämäntyyppisiä vakuutuksia myönnetään tasa-arvoisesti ottamatta vakuutuksenottajan sukupuolta huomioon tai loukkaamatta vakuutuksenottajan muitakaan yksityisoikeuksia. Liikennevakuutuksia myöntäessään vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta vakuutettavan henkilön tai liikennevälineen seurantatietoihin tai oikeutta vaatia tällaisia tietoja vakuutuksen myöntämisen ehtona tai alennusperusteena. Vakuutuksia, jotka koskevat yksittäisiä arvoesineitä ja ovat luonteeltaan harvinaisempia tai vapaaehtoisia, myöntäessä, saa kuitenkin hinnoitella vakuutettavan esineen vahingoittumisriskin parhaan saatavissa olevan tiedon mukaan."

Perustelut (ei puolueohjelmaan): On osoittautunut, että vakuutusyhtiöt sinänsä markkinataloudellisista syistä pyrkivät hinnoittelemaan erilaisia riskejä toiminnassaan. Joissakin tapauksissa tällainen toiminta kuitenkin puuttuu räikeästi ihmisten yksityisyydensuojaan ja tasa-arvoon tilanteissa, joissa vakuutuksen otto on tosiasiallisesti pakollista yhteiskuntarakenteellisista syistä. Tällöin on tarve lainsäädännöllisesti subventoida ja tasata riskien kustannuksia laajempien väestöryhmien kesken.

2.3 Vapauksien lisääminen
2.3.1 Poisto: Poistetaan pätkä Rahapelit-otsikon lopusta (Tuomas) Approval 100%
 
Poistetaan puolueohjelmasta kohta:

”EY-tuomioistuimen niin sanottua Gambelli -päätöstä (C – 243/01) on tulkittu niin, että monopolia ei voi perustella jäsenvaltioiden taloudellisilla hyödyillä, vaikka tuotot ohjattaisiinkin hyväntekeväisyyteen. Suomi on saanut vuonna 2007 Euroopan komissiolta varoituksen urheiluvedonlyönnin rajoittamisesta.”

Perustelut: Menee liikaa perustelujen puolelle. Kohta tuntuu irralliselta puolueohjelmassa. Lähinnä siis pieni ”siistiminen” puolueohjelmasta, vaikka kohdassa yksinään ei ole mitään väärin.

2.3.2 Muutos: Myös ravintoloiden aukioloajat vapaaksi Approval 100%
 
Muutetaan kappale:
"Kauppojen aukioloajat
Valtion ei tule säädellä kauppojen aukioloaikoja. Kauppiaiden tulee itse saada määrittää ne kannattavuuden ja työvoiman saatavuuden perusteella. Yrittäjillä tulee olla oikeus vastata kuluttajien tarpeisiin kellonajasta riippumatta. Järjestelystä hyötyvät kaikki: yrittäjät uusien ansaintamahdollisuuksien myötä, kuluttajat palveluiden saatavuuden paranemisen vuoksi ja työntekijät lisääntyvien työtuntien myötä."
muotoon:
"Liikkeiden aukioloajat
Valtion ei tule säädellä kauppojen, ravintoloiden tai muiden palveluiden aukioloaikoja. Yrittäjien tulee itse saada määrittää ne kannattavuuden ja työvoiman saatavuuden perusteella. Yrittäjillä tulee olla oikeus vastata kuluttajien tarpeisiin kellonajasta riippumatta. Järjestelystä hyötyvät kaikki: yrittäjät uusien ansaintamahdollisuuksien myötä, kuluttajat palveluiden saatavuuden paranemisen vuoksi ja työntekijät lisääntyvien työtuntien myötä. Yksittäisen ravintolan aukioloaikaa voidaan rajoittaa silloin jos siitä koituu meluhaittaa naapuruston asukkaille, mutta siitä päättäköön kunta tapauskohtaisesti, ei valtio kaikkien puolesta."
2.3.3 Lisäys: Taksiliiketoiminnan vapauttaminen Approval 100%
 
Elinkeinolupien (esim. taksit ja apteekit) tarveharkinnasta ja lukumäärärajoituksista on luovuttava ja alat avattava vapaalle kilpailulle. Elinkeinolupa tulee myöntää jokaiselle jolla on riittävä pätevyys alan yrityksen pyörittämiseen. Samalla taksien hintasäännöstelystä tulee luopua, mutta takseilta voidaan vaatia hintojen pitämistä selkeästi näkyvillä. Liikenneyhtiöille ei myöskään tule myöntää alueellisia monopoleja. Uudenlaisten taksi- ja kimppakyytiliiketoimintamallien toiminta tulee sallia ja lainsäädännölliset esteet poistaa.
2.3.4 Lisäys: Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Approval 100%
 
Lisätään "Huumeet ja päihteet"-osion alkoholia käsittelevän kappaleen loppuun:

"Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa. Jo sitä ennen viinien ja vahvojen oluiden myynti elintarvikekaupoissa tulee sallia. Myyntiaikarajoituksista tulee luopua, kaupat päättäköön itse minä aikoina haluavat alkoholia myydä."

2.3.5 Muutos: Asevelvollisuus 1 (Mikko) Approval 0%
 
Ehdotan, että Yksilönvapausohjelman 3. luvun ”Vapauksien lisääminen” sisältämän kappaleen ”Asevelvollisuus” sisältö poistetaan ja korvataan seuraavalla tekstillä:

"Asevelvollisuus on yksi Suomen ulkoisen turvallisuuden kulmakivistä. Piraattipuolue kannattaa sitä, että sekä asevelvollisuuden, sotilaallisen liittoutumisen ja riittävien asehankintojen avulla varmistetaan jatkossakin mahdollisuudet koko maan puolustamiseen hyökkääjältä ja luodaan riittävä pelote potentiaaliselle hyökkääjälle olla puuttumatta maamme itsemääräämisoikeuteen.

Piraattipuolue katsoo kuitenkin, että nykyiseen asevelvollisuusjärjestelmään liittyy ongelmia sukupuolten tasa-arvon kannalta, joten asevelvollisuutta tulee kehittää suuntaan, jossa sen suorittavat saavat paremman korvauksen siihen osallistumisesta ja asepalvelus räätälöidään sen mukaan, että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asevelvollisten ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä.

Tasa-arvo-ongelmien vähentämiseksi Piraattipuolue kannattaa siirtymistä sukupuolineutraaleihin kutsuntoihin, joissa miehille määrätään palveluspaikka nykyiseen tapaan ja naisille tarjotaan parempaa tietoa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja asepalveluksen suorittamisesta. Aseistakieltäytymisestä langetettavista valvonta- ja vapausrangaistuksista tulee luopua tilanteissa, joissa on todettavissa asevelvollisen asevelvollisuuden suorittamiselle selkeä perhe-elämästä tai muista henkilökohtaisista syistä aiheutuva este.

Tuomioistuinkäsittelyistä tulee poistaa sotilasjäsenet ja myös kaikki Puolustusvoimia koskevat oikeudenkäynnit tulee järjestää tavallisina siviili- tai rikosoikeudenkäynteinä. Sotilashenkilöitä tulee voida kuulla tuomioistuimissa vain asianomistajina tai todistajina."

Perustelut (ei puolueohjelmaan):

Suomen ja koko Euroopan turvallisuusilmapiiri on jyrkästi huonontunut sen jälkeen kun Piraattipuolue asettui kesällä 2013 virallisesti asevelvollisuuden vastaiselle kannalle. Yhä useammat kansalaiset ovat tietoisia siitä, että terrorismin, kauppasotien ja tietoverkkosodankäynnin lisäksi myöskään perinteisiä sotilaallisia uhkia ei voida sulkea pois. Asevelvollisuuden poiston tasa-arvotavoitteet ovat periaatetasolla hienoja, mutta romuttuvat siihen, että valtion sotilaallisesti luhistuessa mistään kansalaisoikeuksista ei voida pitää kiinni kun se ei enää ole omien päättäjien päätäntävallassa.

Piraattipuolueen julkikuvan kannalta asevelvollisuuden vastaisuus on jo nyt saattanut aiheuttaa ongelmia, kun puolue yhdistetään uutisoinnissa yleisesti maanpuolustusvastaisiin liikkeisiin (Sadankomitea, Rauhanpuolustajat), joiden historiallinen lähtökohta on ollut Neuvostoliiton tarkoitusperien edistäminen Euroopassa kylmän sodan hankalimmissa vaiheissa 1960- ja 1970-luvuilla. Katson, että Piraattipuolueen kannattaisi nykytilanteessa palauttaa asevelvollisuus ja isänmaamme puolustaminen kunniaan ja ratkoa tunnettuja tasa-arvo- ja muita asevelvollisuusjärjestelmän ongelmia niissä raameissa, ettei Suomen ulkoinen turvallisuus niitä toteutettaessa vaarantuisi.

2.3.6 Muutos: Asevelvollisuus 2 (Tapani) Approval 100%
 

Yksilönvapausohjelman sisältö kohdasta asevelvollisuus korvataan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei kohtele kansalaisia tasa-arvoisesti eikä miesten pakottaminen palvelukseen vankilan uhalla sovi yksilönvapautta kunnioittavaan valtioon. Siksi asepalvelus tulee muuttaa vapaaehtoiseksi molemmille sukupuolille."

"Jotta asepalvelusta suorittamaan saadaan riittävästi vapaaehtoisia, tulee siitä saada riittävä korvaus. Lisäksi asepalvelus tule räätälöidä siten että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asepalvelusta suorittavien ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä."

"Piraattipuolue kannattaa siirtymistä sukupuolineutraaleihin kutsuntoihin ja varusmiespalveluksen järjestämistä siten, että mahdollisimman moni ikäluokan varusmieskoulutukseen motivoituneista yksilöistä suorittaisi vähintään peruskoulutuskauden. Aseistakieltäytymisestä langetettavista valvonta- ja vapausrangaistuksista tulee luopua."

"Tuomioistuimistosta tulee poistaa sotilasjäsenet ja kaikki Puolustusvoimia koskevat oikeudenkäynnit tulee järjestää siviilioikeudenkäynteinä rauhan aikana."

Perustelut:
Nykyinen asevelvollisuuskannan muotoilu vaatii hiomista. Aiempi sisältö säilyy esityksessä, mutta tarkentaa keinoja tasa-arvoistaa asevelvollisuutta sekä tuoda varusmiespalveluksen pariin motivoituneet yksilöt. Lisäksi esityksen loppuosa vaatii nykyisen oikeuskäytännön muuttamista, missä puolustusvoimia koskevan rikoksen tai syytetyn ollessa varusmies tai puolustusvoimien henkilöstöä oikeudenkäynnissä tuomiosta on päättämässä myös puolustusvoimien edustaja. Käytäntö on rauhanaikana poikkeuksellinen. Peruskoulutuskausi on n. 8 viikkoa.
2.3.7 Muutos: Asevelvollisuus 3 (Pekka) Approval -%
 

Yksilönvapausohjelman sisältö kohdasta asevelvollisuus korvataan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Piraattipuolue kannattaa asevelvollisuudesta luopumista. Samalla siirryttäisi maanpuolustuksessa käytäntöön, jossa Suomen armeijan muodostaisivat nykyisen kaltainen rajavartiolaitos ja vapaaehtoisista, motivoituneista kansalaisista koostuva pieni ja tehokas, lähinnä kyberturvallisuusuhkiin keskittyvä ammattiarmeija. Uskottava puolustus käsitteenä on aikansa elänyt, Suomelle suurin, ja ainoa todellinen uhka ovat epämääräisiltä tahoilta tulevat kyberhyökkäykset, näitä vastaan on varauduttava nykyistä tehokkaammin."

Perustelut: Asevelvollisuus on ensinnäkin epätasa-arvoisuuden huipentuma, miehiltä ryöstetään vähintään puoli vuotta nuoruudestaan. Tämä on ihan suoraa orjuuttamista. Haittavaikutukset maan taloudelle näkyvät paitsi suoraan tietty asevelvollisuusjärjestelmän ylläpidon hinanssa, niin myös työurien lyhentymisessä. Ilman asevelvollisuutta jokaisen miehen työura olisi vähintään puoli vuotta pidempi. Taloustaitajat voivat laskea paljonko se hyödyttäisi. Suuren armeijan ylläpito maksaa järjettömästi rahaa, nyt pitäisi Hornetit vaihtaa uusiin… Kivoja lelujahan nuo Hornetit, tykit ja tankit ovat, mutta mitään järkeä niiden ylläpidossa ei ole. Säästöjä kun haetaan nykyisessä taloustilanteessa niin kyllähän tällaisesta turhasta isojen poikien leikkitouhusta pitäisi ensimmäisenä luopua.

Suomi ei tarvitse valtavaa armeijaa mihinkään. Meitä ei mikään, ei kukaan sotilaallisesti uhkaa. Uhkana sen sijaan näen lisääntyvät kyberhyökkäykset. Näitä tulee sieltä täältä, ei mistään tietystä maasta erityisesti. Puolustusvoimien uusi tärkein tehtävä voisi olla Suomen tietoliikenteen turvaaminen.

2.3.8 Äänestys: Asevelvollisuus 2 - Tapani (Kyllä) vs. Asevelvollisuus 3 - Pekka (Ei) // EI ÄÄNESTETÄ Approval -%
2.3.9 Äänestys: Edellisen voittaja / Tapani (Kyllä) vs. Asevelvollisuus 1 - Mikko (Ei) Approval -%
2.3.10 Äänestys: Edellisen voittaja (Kyllä) vs. nykyinen ohjelma (Ei) Approval -%
2.4 Yhdenvertaisuus
2.4.1 Muutos: Avioliittolaki (Satu) Approval 0%
 
Korvataan:
"Sukupuolisidonnainen avioliittolaki ja siihen liittyvät oikeudet saattavat seksuaalivähemmistöjä eriarvoiseen asemaan muuhun väestöön nähden. Kaikkia rekisteröityjä parisuhteita, mukaanlukien avioliitto, tulee käsitellä yhdenvertaisina ”rekisteröityinä suhteina” laissa. Jos näin ei ole, avioliittolain tulee olla sukupuolineutraali. Historiallisesti ja uskonnollisesti värittyneen avioliittokäsitteen voi jättää lainsäädännön ulkopuolelle yhdistyksille ja kirkollisille instituutioille. Myös useamman kuin kahden henkilön rekisteröidyt suhteet tulee sallia. Avoliitto-käsite tulee poistaa lainsäädännöstä."

Tekstillä
"Kaikkien keskenään avioliittoon haluavien tulee voida solmia avioliitto sukupuoleen, lukumäärään tai uskontokuntaan katsomatta. Avioliitto tulee voida vahvistaa ilmoitusmenettelyllä, seremonioiden ei tule olla pakollisia. Uskonnollisten yhteisöjen vihkimisoikeus pitää perua, ja ne voivat virallisen vihkimisen jälkeen suorittaa omat seremoniansa."
2.4.2 Lisäys 1: Lasten ja vanhempien väliset oikeudet (Mikko) Approval 0%
 
Ehdotan, että yksilönvapausohjelmaan lisätään lukuun 4. Yhdenvertaisuus kappaleiden ”Seksuaalisuus ja avioliitto” ja ”Sukupuoli” väliin uusi kappale:

Lasten ja vanhempien väliset oikeudet

Lapsen virallisiksi vanhemmiksi tulee lähtökohtaisesti vahvistaa lapsen synnyttänyt ja siittänyt henkilö, joissakin tapauksissa myös suostumuksensa hedelmöityshoitoon antanut henkilö. Vanhemmuutta ei tule vahvistaa adoptiolla tai vanhemmuusolettamalla muulle henkilölle, ellei toimenpiteeseen ole aikaisempien vanhempien tai vanhemmuuteen muuten lähtökohtaisesti oikeutettujen suostumusta. Lapsen huoltajuus voidaan siirtää muille kuin lapsen vanhemmille vain erityisen painavista syistä. Huoltajat ovat vastuussa alle 18-vuotiaan lapsen elatuksesta ja lapsen edunvalvonnasta sitä enemmässä määrin, mitä nuorempi lapsi on. Mikäli vanhemmat ovat eronneet tai eivät alunperinkään ole asuneet yhdessä, lapsen oikeudesta tavata etävanhempaansa ja etävanhemman oikeudesta tavata lastaan on huolehdittava.

Lapsen huostaanoton tulee olla vasta viimesijainen lastensuojelumenetelmä ja ennen siihen turvautumista tulee tarjota avohuollon toimenpiteitä. Aiheettomaksi osoittautunut huostaanotto tai huostaanotto, jonka perusteet ovat lakanneet, tulee purkaa välittömästi.

Adoptiossa tiedot aikaisemmista vanhemmista tai lapsen saadessa alkunsa sukusolujen luovutuksesta, sukusolujen luovuttajasta tulee kirjata väestötietojärjestelmään. Lapsella, hänen vanhemmillaan tai huoltajillaan tulee olla oikeus tarkastaa nämä tiedot väestötietojärjestelmästä.

Perustelut (tätä ei puolueohjelmaan):

Piraattipuolueen ohjelma rakentuu laajojen yksilönvapauksien ympärille perhe- ja seksuaalieettisissä kysymyksissä. Lapset ovat kuitenkin jo pelkästään ikänsä ja kypsyytensä vuoksi vajaavaltaisia ja monesti riippuvaisia huolenpidosta ja lainsäädännön tulee määritellä se, mitkä ovat lapsen perusoikeudet ja kuka on lapsesta vastuussa myös ongelmatilanteissa. Tulee myös huomata, että kun aikuiset ovat tehneet yhteisen päätöksen jättää ehkäisyn pois ja harrastaa sukupuolielämää niin, että lapsi voi saada alkunsa, heidän on varauduttava perhe-elämän edellyttämiin vastuisiin. Tiedonsaanti- ja vanhemmuuden vahvistamisen oikeuksien puuttuminen voisi näyttäytyä vastuutaan väistämään haluaville aikuisille liberaalina, mutta lapsen näkökulmasta sama asia voi näyttäytyä olennaisten tietojen salailuna ja perusoikeuksien rajoittamisena.

2.4.3 Lisäys 2: Vanhemmuus (Satu) Approval 0%
 

Vanhemmuus

Lapsen vanhemmiksi tulisi vahvistaa vain sellaiset henkilöt, jotka ovat keskenään sopineet lapsen tekemisestä. Aikuiset ihmiset voivat sopia ennen hedelmöitystä, kenestä tulee lapsen vanhempi ja tarvitseeko vanhemman olla biologinen tai kuinka monta vanhempaa lapsella tulee olemaan. Jos minkäänlaista sopimusta ei ole tehty (esim. ns. vahinkoraskauden sattuessa) vanhemmaksi tulisi vahvistaa ainoastaan raskaaksi tullut nainen tai hänen kanssaan vanhemmudesta sopimukseen päässyt muu henkilö (tämä ei sulje pois sopimusta siittäjän kanssa). Lapsella ja siittäjällä olisi oikeus toisiinsa vain, jos siitä on tehty sopimus, ei mitenkään automaattisesti. Tästä seuraisi myös se, että jos sopimusta ei ole tehty, raskaaksi tullut nainen ei voisi vaatia elatusmaksuja, mutta ei toisaalta tarvitse suostua mihinkään siittäjän vaatimuksiin. Jos taas sopimus on tehty, tehdään niin kuin sopimuksessa lukee.

Huoltajat ovat lapsesta vastuussa siten, miten ovat asiasta keskenään sopineet. Valtiota tarvitaan apuun ainoastaan sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa sopimuksessa ei olekaan pysytty. Jos sopimuksen laatiminen on jostain syytä erityisen vaikeaa, siinä voisi lastensuojelu avustaa.

Lapsen oikeuteen tietää alkuperästään, voidaan kertoa juuri niin kuin huoltaja tai huoltajat pitävät parhaana lapsen kannalta.

Sukusolun luovuttajan tietoja ei tule antaa kenellekään eikä niistä tule pitää mitään rekisteriä kuin ainoastaan terveystietojen osalta. Terveystiedot voidaan arkistoida terveydenhuoltoon siten, että tietoja ei luovuteta muille kuin tarpeen vaatiessa terveydenhuollon ammattilaisille. Luovuttaja voi henkilö- ja yhteystietonsa tulevalle lapselle, mutta sen ei pitäisi olla millään tavalla pakollista. Luovuttaja ja vastaanottaja voivat sopia lapsenteosta ja muusta sopimukseen liittyvästä toimenpiteitä suorittavan hoitopaikan välityksellä ilman, että heidän olisi edes pakko tavata keskenään.

2.4.4 Lisäys 1: Lasten ja vanhempien väliset oikeudet - Mikko (Kyllä) vs. Lisäys 2: Vanhemmuus - Satu (Ei) Approval -%
2.4.5 Edellisen voittaja vs. nykyinen ohjelma (eli ei lisätä mitään) Approval -%
2.4.6 Muutos: Sukupuoli (Satu) Approval 100%
 

Korvataan ohjelman kohta (Sukupuoli, 4. Yhdenvertaisuus)

"Valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta tai seksuaalisuutta. Intersukupuolisilla on oikeus pysyä sukupuolisesti identifioimattomana, siksi valtion ei tule vaatia sukupuolen määrittelyä. Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus siirtää virallinen sukupuolensa luokkaan määrittelemätön. Sukupuolen vaihtamiseen ei tule liittyä esimerkiksi kohdun poistamista tai sterilointia ilman, että asianomainen oma-aloitteisesti sellaista pyytää."Tekstillä

"Valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta tai seksuaalisuutta eikä näitä tule merkitä mihinkään rekisteriin ellei kansalainen itse pyydä. Henkilötunnusjärjestelmä on muutettava sellaiseksi, ettei siitä voi päätellä sukupuolta. Sukupuolen vaihtamisen ei pitäisi kuulua valtiolle mitenkään eikä sitä saa hankaloittaa esimerkiksi avioero- tai sterilisaatiovaatimuksilla. Myös vanhemmuudesta tulee poistaa sukupulisidonnaisuus."

2.4.7 Muutos: sukupuolen vaihtamiseen->sukupuolen korjaamiseen (Maria) Approval 100%
 
Muutetaan ”Sukupuoli”-osiossa kohta
Sukupuolen vaihtamiseen ei tule liittyä esimerkiksi kohdun poistamista tai sterilointia ilman, että asianomainen oma-aloitteisesti sellaista pyytää.
Muotoon
Sukupuolen korjaamiseen ei tule liittyä esimerkiksi kohdun poistamista tai sterilointia ilman, että asianomainen oma-aloitteisesti sellaista pyytää.
2.4.8 Lisäys: Valtion harjoittaman sukupuolierottelun kieltäminen (Oskar) // VEDETTY POIS Approval -%
 
Valtio ei pidä omalla toiminnallaan edistää kansalaisten erottelua. Valtion määräysvallan alaisuudessa olevassa toiminnassa saa erotella ihmisiä sukupuolen (kuten myös seksuaalisuuden, rodun, jne) perusteella vain erityisen perustellusta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi korkean tason yleisurheilukisojen lajien sukupuolierottelu lajille merkittävien fysiologisten erojen takia. Valtion määräysvaltaan kuulumattomaan toimintaan (varsinkin yksityisyydensuojaan kuuluva, ei julkisille tiloille, uskonnollisille järjestöille ja vastaavat) ei pidä pääsääntöisesti asettaa rajoituksia erottelulle.

(Käytännössä tämä tarkoittaisi että kaikissa valtion kustantamissa rakennuksissa, kouluissa, jne. ei saa erotella ihmisiä sukupuolen perusteella millään tavalla. Lähtien WC:stä, pukuhuoneista, harrasteurheilurymistä, koulujen oppiaineista jne)
2.5 Oikeusturva
2.5.1 Lisäys: Rikosoikeudellinen osittaissyyllisyys (Tuukka) Approval 0%
 

Taustatietoa: Tällainen järjestelmä on ollut 1700-luvulla käytössä Ruotsissa ja Länsi-Euroopassa. Lisää taustatietoja: https://keskustelut.piraattipuolue.fi/jasenet/akukkone/activity/2360

Muutosehdotus:

a) Langettavan tuomion yhteydessä tuomariäänet pitää tuomitun pyynnöstä aina julkaista.

b) Tilanteessa, jossa syytetyn syyttömyydestä on vakuuttunut useampi tuomari kuin syyllisyydestä, syytetty tulee tuomion lainvoiman synnyttyä vapauttaa. Näin olleen vältämme esim. Auerin tapauksen kaltaiset epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, sillä vaikka Auer on tuomittu tällä hetkellä KO:n taholta murhasta, 5 tuomaria on todennut hänet syyttömäksi ja 4 syylliseksi. Laskutapamme mukaan Auer on nyt 4/5 eli 0,8 syyllinen. Tuomion langettamiseksi syyllisyyden arvon tulisi olla yli 1.

Poikkeuksia/ tarkennuksia:

a) Tasatilanteessa korkeamman oikeusasteen äänet ratkaisevat. Mikäli 2 tuomaria KO:ssa pitää syyttömänä, mutta HO:ssa (joka antaa lainvoimaisen tuomion) vain 1 eli HO:ssa 2 pitää syyllisenä, äänet ovat yhteensä 3/3 eli 1,0. Tällöin tuomioon merkataan 1,0H, joka riittää tuomioon.

b) Toisen poikkeuksen säännöstä muodostaa tilanne, jossa 3 tuomaria KO:ssa ja 3 HO:ssa on todennut syytetyn syyttömäksi, mutta juttu etenee KKO:hon. Edellä esitetyn säännön puitteissa KKO:n olisi mahdoton antaa langettavaa tuomiota, sillä 6 tuomaria on jo ollut vakuuttuneita syytetyn syyttömyydestä. Vaikka KKO olisi yksimielisesti eri mieltä, äänet olisivat silti 5/6 eli n. 0,83. Tällaisessa tilanteessa KKO voisi kumota HO:n päätöksen, mutta vain yksimielisellä 5 tuomarin päätöksellä. Näin voidaan myös ehkäistä KKO:lle tyypillisiä poliittisia tuomioita, kuten KKO:2011:1 (nännijuttu).

3 Tietoyhteiskuntaohjelma
3.1 Tekijänoikeudet ja patentit
3.1.1 Muutos: Tekijänoikeussuoja yhteen vuoteen tekijän kuolemasta (Raoul) Approval 0%
 

Ehdotan puolueohjelmamme yhden kaikkein radikaaleimman kohdan muuttamista samanlaiseksi, kuin se on Saksan piraateilla. Eli siis niillä ainoilla Piraateilla, jotka saivat MEP:in 2014 vaaleissa.

Kohta kuuluu seuraavasti:

”Yksikään elokuvastudio tai levy-yhtiö ei perusta sijoituspäätöksiään toiveelle voitosta yli sadan vuoden kuluttua tulevaisuudessa. Koska aineettomien hyödykkeiden tuotto tulee suurelta osin jo pian julkaisun jälkeen, kaupallisen kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään kymmeneen vuoteen teoksen julkaisusta.”

ja uusi versio olisi:

”Yksikään elokuvastudio tai levy-yhtiö ei perusta sijoituspäätöksiään toiveelle voitosta yli sadan vuoden kuluttua tulevaisuudessa. Koska aineettomien hyödykkeiden tuotto tulee suurelta osin jo pian julkaisun jälkeen, kaupallisen kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään yhteen vuoteen tekijän kuolemasta, TAI kymmenen vuotta teoksen julkaisuhetkestä, kumpi onkaan pidempi.”

3.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
3.2.1 Muutos: Tarkennetaan kansanäänestysaloitetta Approval 100%
 
Muutetaan kappale:

"Lisäksi on otettava käyttöön kansanäänestysaloitteet."

Muotoon:

"Lisäksi on otettava käyttöön kansanäänestysaloite, joka velvoittaa viranomaisia järjestämään kansanäänestyksen aloitteessa esitetystä asiasta, mikäli vähintään 50 000 kansalaista sitä vaatii."

3.2.2 Lisäys: Vaalipiirit tulee poistaa Approval 0%
 
Lisätään "Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen"-osioon kappale:
"Vaalipiirit tulee poistaa

Sopivan ehdokkaan löytämistä ei tule vaikeuttaa sillä, että kielletään äänestämästä muita kuin oman vaalipiirin ehdokkaita. Vaaleissa tulee voida äänestää parhaaksi katsomaansa ehdokasta riippumatta siitä missä ehdokas sattuu asumaan. Halukkaat voivat toki edelleen äänestää lähimpänä asuvaa ehdokasta jos kokevat sen olevan tärkeä kriteeri ehdokkaan valinnassa."

3.2.3 Lisäys: Äänioikeusikäraja tulee alentaa 16 vuoteen (Ahto) Approval 100%
 
Piraattipuolue kannattaa äänioikeusikärajan alentamista 16 vuoteen kaikissa vaaleissa. Suomessa äänioikeus on tällä hetkellä myös niillä 18 vuotta täyttäneillä, jotka on vammaisuuden tai terveydellisten syiden vuoksi julistettu vajaavaltaisiksi, eikä 16-17-vuotiaiden kyky ymmärtää yhteiskunnallisia kysmyksiä ole tätä erityisryhmää heikompi.
Foorumi
3.2.4 Muutos: osallistuva -> osallistava (Tapani) Approval 100%
 
Esitän että tietoyhteiskuntaohjelman kohdasta
Osallistuva demokratia
ensimmäisen kappaleen sisältä rivi:
"Parantuneen tiedonsaannin mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistuvaksi demokratiaksi."

muutetaan muotoon:
"Kehittyneen viestintäteknologian mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistavaksi demokratiaksi."

Lisäksi esitän että otsikko korjataan muotoon ”osallistava demokratia.”
3.2.5 Lisäys: Kansalaisten mielipiteitä mittaava palvelu (Tapani) Approval 0%
 

Teknologia mahdollistaa kansalaisten osallistumisen verkkoäänestyksiin luotettavasti tunnistautumalla. Palvelu joka tuottaa reaaliaikaista tietoa kansalaisten mielipiteistä auttaa ohjaamaan julkista keskustelua yleisesti merkittäväksi koettuihin asioihin, sekä antaa kanavan esittää väestön yleinen hyväksyntä tai hylkääminen silloin kun yleinen mielipide sellaiseksi kääntyy. Vapaa sisällön käyttöoikeus takaa että palvelun ympärille kehittyy ajan saatossa muita palveluita palvelemaan kaikkia median, kansalaisjärjestöjen ja äänestäjien tarpeita.

Palvelun käyttöön osallistuminen on luonnollisesti vapaaehtoista, mutta siitä tulisi tehdä halukkaille mahdollisimman helppoa. Suoran demokratian riskit eivät toteudu, koska todellista päätäntävaltaa ei siirretä. Kyseessä on siis pehmeä menetelmä tuoda kansalaisten yleistä tahtoa eduskunnan päätöksentekoon.

3.2.6 Lisäys 1: Verkkoäänestys (Ahto) Approval 0%
 
Ehdotus (lisäys Tietoyhteiskuntaohjelman Osallistuva demokratia -osion loppuun):
Piraattipuolue vastustaa verkkoäänestyksen käyttöönottoa valtakunnallisissa vaaleissa, koska sitä ei voida toteuttaa riittävän turvallisesti. Mikäli verkkoäänestystä kuitenkin päätetään kokeilla, tulisi kokeilu aloittaa ulkomailla asuvista suomalaisista, joiden käytännön äänestysmahdollisuuksia verkkoäänestys parantaisi eniten. Piraattipuolue hyväksyy verkkoäänestyksen kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. Verkkoäänestyksen ei kuitenkaan pidä olla ainoa mahdollinen äänestystapa.
Perustelut: Verkkoäänestyksestä on meneillään lausuntokierros, joten meidän on joka tapauksessa otettava pian kantaa asiaan. Tiedän, että asiasta on eriäviä mielipiteitä joten siksi puoluekokous on hyvä paikka kannan ottamiselle. Mielestäni Piraattipuolueen tulee olla teknorealistinen puolue, ei siis -optimistinen tai -pessimistinen. Realismia on se, ettei verkkoäänestystä voida tällä hetkellä toteuttaa riittävän tietoturvallisesti.

Kunnalliset neuvoa-antavat kansanäänestykset eivät kuitenkaan ole niin kriittisiä yhteiskuntarauhan kannalta, että niissä olen valmis verkkoäänestyskokeilun sallimaan.

Verkkoäänestyksen tueksi yleensä esitettyjä argumentteja ei ole pystytty osoittamaan päteviksi käytännössä. Asiaa olen perustellut kirjoituksessani: http://ahtoapajalahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/165607-nettinaiminen-nettikutsunnat-nettiaanestys
3.2.7 Lisäys 2: Verkkoäänestys (Tapani) Approval 100%
 
Esitän lisäystä Tietoyhteiskuntaohjelman Osallistuva demokratia -osion loppuun

"Piraattipuolue katsoo ettei verkkoäänestystä voi tällä hetkellä toteuttaa riittävän turvallisesti, että sitä voisi käyttää valtakunnallisissa vaaleissa. Mikäli verkkoäänestystä kuitenkin päätetään kokeilla, tulisi kokeilu aloittaa ulkomailla asuvista suomalaisista, joiden käytännön äänestysmahdollisuuksia verkkoäänestys parantaisi eniten. Tällöin verkkoäänestys tulee toteuttaa avoimella lähdekoodilla, sekä järjestelmä tulee voida tarkastaa kaikkien vaaleihin osallistuvien puolueiden toimesta. Verkkoäänestyksen ei pidä olla ainoa mahdollinen äänestystapa."

Perustelut:
Kysymykset vaalisalaisuuden ja vaalien luotettavuuden säilymisestä verkkoäänestyksessä ovat valideja. Ei kuitenkaan voida olettaa ettei teknologia tarjoaisi käytännön ongelmiin myöhemmässä vaiheessa käytännön ratkaisuja.

Lähtökohtaisesti kaikkien äänestysjärjestelmien tulee olla tehty avoimella lähdekoodilla jotta suuri yleisö voi sen luotettavuuden tarkistaa.
3.2.8 Lisäys 1 - Ahto (Kyllä) vs Lisäys 2 - Tapani (Ei) Approval -%
3.2.9 Edellisen voittaja (Kyllä) vs Puolueohjelma (Ei) Approval -%
3.3 Ohjelmistohankkeet
3.4 Tieto ja tutkimus
3.5 Opetus tietoyhteiskunnassa
3.5.1 Muutos: Media- ja mainoslukutaidon opetusta lisättävä (Tapani) Approval 100%
 
Esitän että otsikon
Muutokset oppisisältöihin
kolmas kappale:

"Nyky-yhteiskunnassa on paljon valinnanmahdollisuuksia, joten myös itsetuntemus on tärkeää. Jokaisen on hyvä tuntea psykologiset tosiasiat omasta ja muiden ajattelusta ja sosiaalisesta toiminnasta. Psykologiaa ja sosiaalista kanssakäymistä koskeva opetus ja kasvatus aloitetaan jo alaluokilta. Sitä tulisi harjoittaa terveystiedon oppiaineessa, joka tulisi aloittaa jo alaluokilla."

muutettaisiin muotoon

"Elämme informaatioyhteiskunnassa, jossa tarve ymmärtää viestinnän syitä ja vaikutuksia on tärkeää. Viestit ohjaavat yksilöitä tahattomasti, mutta viestinnällä myös pyritään ohjaamaan ihmisten valintoja ja mielipiteitä. Terveet kanssakäymis- ja neuvottelutaidot, sekä ihmismielen tuntemus kasvattaa yksilöissä yhteistyökykyä ja itsevarmuutta. Täten media- ja mainoslukutaitoa, psykologiaa sekä sosiaalista kanssakäymistä koskevalla opetuksella ja kasvatuksella tulee olla riittävästi painoarvoa jo peruskoulun alaluokilta lähtien."

Perustelut

Koska kaikki yksilöt altistuvat viestinnälle jo lapsesta pitäen, ei ole syytä olla kouluttamatta väestöä kykeneväiseksi ymmärtämään kuinka viestinnällä pyritään ohjailemaan heitä valinnoissaan. Informaatiotulvassa diskurssianalyysin osaaminen, sekä kyky rakentaa konsensus eriävistä mielipiteistä huolimatta on oleellista toimivan demokratian ylläpitämiseksi.

Sosiaaliset ja psykologiset taidot ovat terveen sosiaalisen kanssakäymisen kulmakivi, jonka opettaminen on laiminlyöty suomessa jo aivan liian kauan.

4 Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma
4.1 Poisto: Ammattiyhdistysliikeviittausten poisto (Mikko) Approval 0%
 
Ehdotan, että Talous-, kunta- ja perusturvaohjelman luvun 5. ”Työllisyyden parantaminen” ensimmäisestä kappaleesta poistetaan virkkeet:

"Myös työsopimusjärjestelyistä on tehtävä joustavampia. Kun perustulo on saatu käyttöön, työehtosopimusten yleissitovuudesta voidaan luopua."

Perustelut (alla oleva teksti ei tule ohjelmaan):

Kyseiset ammattiyhdistysliikettä koskettavat toimenpiteet ovat irrallisia eivätkä ole suoraan seurausta perustulon käyttöönotosta tai välttämättömyyksiä perustulon käyttöönotolle. Niistä voi päinvastoin aiheutua ongelma, koska on parempi, että täyspäiväisissä töissä olevat voisivat saada töistään riittävän palkan, ennemmin kuin ajautuisivat sosiaaliturvan varaan tai perustulojärjestelmän nettosaajiksi. Mikäli perustulosta tulee ”maan tapa” paikata riittämättömiä täyspäiväisten töiden palkkoja suurilla palvelualoilla tai teollisuudessa, se paisuttaisi valtion sosiaalimenot kestämättömälle tasolle.

Minimipalkat voivat määräytyä maittain joko lainsäädännöstä suoraan tai yleissitovista työehtosopimuksista, kuten Suomessa nykyään. Lakisääteisillä minimipalkoilla on taipumusta jäädä yleisestä elinkustannustason kohoamisesta jälkeen, joten pidän yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää työntekijöiden kannalta oikeudenmukaisempana ja paremmin muutoksiin reagoivana.

4.1 Taloudellinen vakaus ja kasvu
4.2 Perustulo
4.2.1 Muutos: Perustulo § 5 (Yaamboo) Approval 100%
 
Muutetaan Perustulo-osan viides kappale seuraavasti:

Nykyinen muotoilu
"Ennen perustuloon siirtymistä opintotuen asumislisä korvataan yleisellä asumistuella."

Muutosesitys
"Byrokratian vähentämiseksi jo ennen perustuloon siirtymistä korvataan opintotuen asumislisä ja eläkkeensaajan asumistuki yleisellä asumistuella."

Keskustelua jäänee aiheuttamaan lähinnä neljäs asumisen tukimuoto, eli sotilasavustuksen asumisavustus, joka on kattavampi kuin nykyinen yleinen asumistuki (kattaa kaikki asumismenot). Halutaanko myös tämä mukaan?
4.3 Parempi palvelurakenneuudistus
4.4 Kuntien talouden parantaminen
4.5 Työllisyyden parantaminen
5 Eurooppa-ohjelma
5.1 Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
5.2 Unioni ja talous
5.3 Unionin instituutiot
5.4 Unioni ja kansalaisyhteiskunta
6 Muut ehdotukset
 
Tänne voi pistää ehdotukset jota eivät suoraan sovi mihinkään ohjelmassa jo olevaan kohtaan.
Created by jln Last edit: