Questions
# Question Approval
1+ Tavoiteohjelma
1.1 Verotus
1.1.1+ Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan Approval 66%
1.2 Perusturva
1.2.1+ Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan Approval 63%
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava Approval 100%
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava Approval 100%
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava Approval 100%
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä Approval 100%
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa Approval 97%
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa Approval 100%
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille Approval 97%
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön Approval 81%
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa Approval 63%
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut Approval 94%
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata Approval 88%
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto Approval 97%
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio Approval 100%
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava Approval 100%
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata Approval 94%
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava Approval 100%
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava Approval 100%
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta Approval 78%
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja Approval 100%
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin Approval 93%
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys Approval 76%
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön Approval 84%
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa Approval 93%
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava Approval 100%
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan Approval 83%
2+ Yleiset
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Approval 97%
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Approval 92%
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Approval 86%
2.1.4+ Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta) Approval 90%
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa Approval 100%
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Approval 95%
2.1.7+ Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen Approval 97%
2.1.8+ Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Approval 95%
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa Approval 89%
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään Approval 86%
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Approval 97%
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille Approval 92%
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa Approval 94%
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa Approval 84%
3+ Puolue
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta Approval 33%
3.1.2 SDP Approval 9%
3.1.3 Kokoomus Approval 77%
3.1.4 Vihreät Approval 62%
3.1.5 Vasemmistoliitto Approval 3%
3.1.6 Kristillisdemokraatit Approval 3%
3.1.7 RKP Approval 68%
3.1.8 Perussuomalaiset Approval 12%
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu Approval 24%
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha Approval 0%
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille Approval 100%
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti Approval 71%
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää Approval 29%
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää Approval 0%
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on Approval 25%
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys Approval 69%
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki Approval 23%
4.2.2+ EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys Approval 76%
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen Approval 37%
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi Approval 23%
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin Approval 23%
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää Approval 33%
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää Approval 89%
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia Approval 26%
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan Approval 86%
4.3.6+ Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi Approval 52%
4.3.7+ Vaalipiirit pitäisi poistaa Approval 90%
4.4 Tasa-arvo
4.4.1+ Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä Approval 56%
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia Approval 66%
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla Approval 17%
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä Approval 85%
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää Approval 50%
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää Approval 50%
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää Approval 38%
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain Approval 57%
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta Approval 33%
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä Approval 0%
Created by jln Last edit: