Olen 26-vuotias helsinkiläinen matematiikan opiskelija ja ohjelmoija. Tarkka aatteeni on libertaari minarkismi, eli toinen radikaalin markkinaliberalismin pääsuunnista. Toisaalta olen libertaariksi hieman eksentrinen; hyväksyn tiettyjä ajatuksia jotka ovat selvästi valtavirran ulkopuolella, sekä politiikassa että parapoliittisissa aiheissa. Sähköpostiosoitteeni on decoy@iki.fi, jos vaikka joskus haluaisit postitella. Jollet, lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.iki.fi/~decoy/front.
Libertaari puhtaustesti
# Question Syreeni
1 Puhtaustesti
  Libertaari puhtaustesti. Nämä ovat enimmäkseen teoreettisia kysymyksiä, joilla kukin voi testata, miten pitkälle yksilönvapauksissa on valmis menemään. Lisätietoa libertarismista: Libertarismi-FAQ
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Yes
  Lääkäripalvelu on palvelu siinä missä muutkin.
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää. Yes
  Verkot kärsivät skaalaeduista ja muista ongelmista, mutta useimmat tällaiset ongelmat ovat ylitettävissä yksityisesti. Ne jotka eivät ole nyt, luultavasti ovat jonkin ajan kuluttua. Jos alat sosialisoidaan, yksityiset, tehokkaammat ratkaisut eivät koskaan pääse kehittymään.
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Yes
  Paras kilpailun tae on vapaa kilpailu. Monopolit yleensä hajoavat itsekseen viimeistään muutamassa vuosikymmenessä. Ja jolleivat hajoa, usein osoittautuu, että ne itse asiassa ovat varsin tehokkaita. Niinpä sääntelyn riskit ovat aivan liian suuret.
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes
  Eläkettä varten säästetään samoista syistä kuin muutenkin. Eläkkeille ei tulisi antaa erityistakuita, koska ne kuitenkin reaalisesti maksetaan toisten työllä, ja siihen liittyy epävarmuutta. Tällaisten reaalitaloudellisten faktojen unohtaminen johtaa aina tehottomuuteen.
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. Yes
  Progressio rankaisee menestymisestä.
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla.
  Tämä on hankala kysymys. Perusoikeuksien toteutuminen kaikille edellyttää jotakin muuta kuin henkiveroa, mutta vain henkivero on todellisuudessa taloudellisesti neutraali. Kallistun ehkä piirun verran alhaisen asteen proportionaalisuuden puolelle, ehkä augmentoituna yksiportaisella progressiolla ja/tai alhaisen asteen omaisuusverolla, omaisuuden turvallisuuskulujen kattamiseksi.
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. Yes
  Yksilön oikeudet seuraavat hänen kyvyistään, ja kyvyt kehittyvät yksilöllisesti. Liberaali pitää tämän aina mielessään -- kaikki lapset eivät ole ihan vain lapsia, eivätkä kaikki aikuiset kovin kypsiä. Perusperiaatteena pitäisi olla mahdollisimman aikainen vapaus.
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes
  Määritelmän mukaan ei voi olla sellaista asiaa kuin uhriton rikos, liberaalissa yhteiskunnassa.
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja. Yes
  Jos sählää, sitten sählää. Se on oma moka. Lasten kohdalla vastuu on vanhemmilla ja, moraalin osalta, kauppiaalla. Julkisyhteisöllä siihen ei kuitenkaan ole mitään sanottavaa.
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Yes
  Yksityinen sertifiointi, huhupuhe ja vastaavat toimivat paremmin.
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia.
  Käsiaseiden kyllä, Pommin ei. Kyse on mittavien ulkoishaittojen riskin kontrollista, joka on oikeutettua mikäli riskit kasvavat kohtuuttomiksi, ei muuten. Käsiaseet eivät tässä ole kovin suuri ongelma, koska rajalla emme kuitenkaan pysty tehokkaasti estämään niiden leviämistä tai haittoja.
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä.
  Ihanteellisesti kyllä, mutta käytännön minarkiassa eroamiselle pitäisi asettaa tiettyjä ehtoja jotka varmistavat valtion alueellisen väkivaltamonopolin toimivuuden ja tehokkuuden. Luultavasti sekessio voitaisiin sallia vain valtion alueen laidalla.
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. Yes
  Suurin osa luonnonsuojelun ongelmista seuraa omistusinstituution toimimattomuudesta. Joskus voimme ehkä joutua käyttämään haittaveroja tai vastaavia, mutta esimerkit ovat *todella* harvassa.
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa. Yes
  Koulutus on sijoitus ja seuraa sijoitusten tavallisia sääntöjä. Sitä ei tarvitse tukea. Samoin kunnollinen sitova sopimusoikeus mahdollistaisi tulevien tulojen panttaamisen, mistä seuraisi yksityinen opintotuki/vakuutusjärjestelmä.
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes
  Kansalaisuudesta pitäisi päästä eroon koska tahansa, vaikka joutuisikin noudattamaan paikallisen väkivaltamonopolin sääntöjä. Tässä on kyse pakkojäsenyydestä, jolla ei ole juuri tekemistä tosiasioiden kanssa. Kyse on pakkonationalismista, ei käytännöstä.
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. No
  Perusoikeuksista ei voi luopua, koska tässä on kyse sitoutumisesta toisen mielipiteisiin. Ennen kuin keksimme miten ihmisen mielihaluja voi hallita suoraan, ihminen ei voi taata tulevia mielipiteitään, eikä näin voi luopua oikeuksistaan. Sopimus olisi nimittäin pätemätön.
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo. No
  Luonnon arvo määräytyy siitä miten me arvostamme sitä, koska me olemme tämänhetkisen tiedon mukaan ainoat arvostamaan kykenevät eliöt.
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Yes
  Tietyissä rajoissa kyllä. Liberaalit perusoikeudet ovat peruuttamattomia, mutta muutoin olisi hyvästä, että mahdollisesti jäljellejäävä lainsäädäntövalta hajautettaisiin ja kilpailutettaisiin mahdollisimman laajasti.
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. No
  Oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti toteutettu kuolemantuomio on tavattoman kallis, riskialtis ja raakalaismainen vaihtoehto. Muut vaihtoehdot ovat selvästi epäliberaaleja.
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja. No
  Jollet vakuuta itseäsi sopivasti, oma moka. Ympäröivä luonnonmyllerrys ei ole sen enempää lainkäytön aihe kuin painovoima jonka tähden kaaduit liukkaalla kelillä. Se ei ole muiden asia jollet pysy pystyssä tai rakenna kotiasi maanjäristyksenpitäväksi.
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes
  Verotus on varkautta. Ihan sama onko tuloksena robinhoodilaista hyväntekeväisyyttä vai mafiameininkiä, verotus on silti varkautta. Kehitysapua ei edes pystytä oikeuttamaan välttämättömyydellä -- paremminkin julkinen apu vain haittaa vastaanottajia.
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No
  Niin kauan kuin yhteisöistä voi vapaasti erota, mitään näkökantoja ei saisi sortaa. Vaikka ne olisivatkin vastenmielisiä ja typeriä.
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. Yes
  Ei haukku haavaa tee. Ts. mahdollisen vahingon proksimaalinen syy on ihmisissä jotka toimivat väärän tiedon varassa, ei siinä joka levitti väärää tietoa.
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden. Yes
  Niin radikaalia kuin se onkin, katson, että sananvapauden johdonmukainen kannatus johtaa tähän. Yleensäkin tietorikokset luovat ristiriitaisuuksia tiukkaan fyysiseen omistusoikeuteen, ja niiden haitat estetään yleensä tehokkaammin fyysiseen omistusoikeuteen nojaten.
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä.
  Lainsuojattomuus saattaa olla kovempi rangaistus kuin kuolemantuomio. Sinänsä se on luonnonoikeudellisesti järkevä ja kohtuullisen halpa yhteiskunnalle, mutta toisaalta se on julma ja esim. sakkorangaistuksiin verrattuna tavattoman tehoton. Ehkä, ehkä ei.
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. Yes
  Raha syntyi yksityisesti, pärjää yksityisesti, ja muutenkin kuuluu yksityisen talouden piiriin. Se on vain väline jota valtio voi käyttää, aivan kuten tietotekniikka -- valtio ei sitä kehittänyt, mutta voi tiettyyn rajaan asti hyötyä siitä. Vaateita se taas ei sen suuntaan saa esittää.
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia. No
  Nimi, lippu ja tarpeen vaatiessa hymni vakiintuvat kyllä itsekseenkin, eikä kaikkien ole tarpeen viitata valtioon samoin symbolein. Esim. Yhdysvallat on myös "USA" ja "jenkkilä", eikä kukaan kohauta olkaansa. Sen sijaan pakkosymbolismi ja virallisuus siittävät turhaa kansallistuntoa, byrokratiaa, lainsäädäntöä ja pilkunnussintaa.
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli. No
  Liberalismi on internationalistinen aate. Liberaalissa valtiossa kukin puhuu, mitä puhuu, milloin puhuu, ja eri kieliryhmät elävät sopusoinnussa. Ketään ei ole tarpeen pakottaa puhumaan kieltä jota hän ei halua puhua -- viimeistään markkinat ja terve maalaisjärki pitävät huolen siitä, että valtaenemmistö osaa niitä kieliä joita sen tarvitseekin osata.
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. No
  Passit ovat rajanylityslupia, eikä liberalismi salli tällaista lupajärjestelmää.
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää. No
  Väestörekisteri on yksityisyydenloukkaus, ja henkilötunnusjärjestelmä auttaa kohtuuttomasti julkista vallankäyttöä. Kummankaan ei pitäisi olla pakollinen, eikä väkivaltamonopolilla näin pitäisi olla tekemistä niiden kanssa vaikka ne olisivatkin olemassa.
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. No
  Itse asiassa pakolliset sukunimet syntyivät aikanaan kuninkaanvoudin seurantatarpeista, ympäri maailman. Samoin rakenteelliset nimisäännökset lähtivät nationalismin kirvoittamasta "kielenhuollosta" ja kirjoituskäytännöt julkisten automatisoitujen rekisterijärjestelmien tarpeista. Aiemmin sääntöjä ei tarvittu, kun sääntely oli kevyempää. Liberaalissa yhteiskunnassa ne tulisivat siis uudelleen tarpeettomiksi.
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille. Yes
  Ansaitsemattoman arvonnousun (windfall profit) verotus on teoreettisesti hyvä ajatus, mutta käytännössä siitä syntyy aivan samat ongelmat kuin verotuksesta yleensäkin. Lisäksi määrittelyepäselvyydet johtavat siihen, että myös omaisuusinstituutio sinänsä vaarantuu. Parempi luottaa yksityisiin markkinoihin ja valtausperiaatteeseen.
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes
  Tietysti. Jos tekee typeryyksiä, oikeusjärjestelmän pitää sitten taata ettei vyörytä kuluja muille. Tämä on oikeudenmukaista ja takaa myös hyvän insentiivin miettiä itsensämuuntelua.
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia. Yes
  Seksi on seksiä. Toisin kuin monet luulevat, insesti ei ole aina lapsiseksiä, vaan se voi olla myös täysivaltaisten sukulaisten välistä. Vähän hassultahan se kuulostaa, mutta toisaalta kavereillani on myös varsin hyvännäköisiä siskoja. Who knows... Kunhan vain tajuaisivat käyttää kumia...
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. No
  Yksityinen talous pärjää kyllä omillaan, kiitos vain. Vaikka teoriassa valtio voisikin helpottaa lamaa ja työttömyyttä, yleensä yrittämisestä seuraa lisää lamaa ja työttömyyttä. Parempi olla varovainen ja erottaa rauhallinen talous väkivallasta. Silloinkin kun se toimii suboptimaalisesti.
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen. Yes
  Liberalismissa yksilöt päättävät. Jos joku on eri mieltä mutta päätös edelleen hyväksytään, tämän yhden oikeuksia ehkä loukataan. Muu kuin täysin yksimielinen päättäminen on oikeutettua vain siksi, että joskus yksilöt myös valehtelevat itsekkäästi omasta asemastaan, toiveenaan saada suurempi osa yhteisöpäättämisen hyödyistä kuin heille itse asiassa kuuluu. Hyvin toteutettu ei-yksimielinen päätöksenteko voi silloin tällöin lievittää tätä ongelmaa.
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää. No
  Itse olen utilitaari, joka katsoo, että vapaus on pääsääntöisesti hyvä idea, mutta että syvempi utilitaristinen periaate silloin tällöin rikkoo tiukkaa yksilönvapautta vastaan.
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes
  Kukin päättää itsestään, sopimuksilla voi luopua rajatusti oikeuksistaan, ja tällaisessa kiihkeässä tilanteessa tuleviin mielipiteisiin liittyvät ongelmat ovat erittäin vähäisiä.
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali. Yes
  Seuraan instrumentaalista moraalia siinä missä utilitaarista etiikkaakin. Moraali on joukko hyödyllisiä, välittömän ja/tai omakohtaisen hyödyn uhrauksiin mutta yhteisölliseen ja/tai pidemmän aikavälin hyötyyn johtavia sääntöjä. Tietty osajoukko näistä on taatusti paras mahdollinen, vaikka emme ehkä tiedäkään mikä osajoukko. Tämä joukko on määritelmän mukaan objektiivinen moraali, ja se mitä me nyt pidämme "hyvänä" moraalina toivottavasti järkiperustein hyvä ja jatkuvasti kehittyvä arvio todellisesta moraalista.